PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

-

Samenstelling

--

Aan de hand van de compleet ingevulde “Uitnoodiging” of oproepkaart met één geplaatste pasfoto en twee vingerafdrukken (één op de uitnodiging en één op de achterzijde van de pasfoto) en handteekening van de gerechtigde en een paraaf van de ambtenaar werd een Persoonsbewijs samengesteld.

Een voorbedrukt Persoonsbewijs (M I) met plaatsletter en volgnummer / No en volgnummer werd nu

PB-blanco-vz-700.gif

afbeeldingen uit de collectie van
Luuk Brand

PB-blanco-az-700.gif


aan de hand van de uitnoodiging ingevuld en
twee vingerafdrukken van de rechter wijsvinger geplaatst. Eén vingerafdruk kwam op bladzijde 3 en één vingerafdruk achterop de pasfoto. Met een speciaal zeer moeilijk te verwijderen lijmsoort werd er een doorzichtig en breekbaar zegel op geplakt. De gerechtigde plaatse wederom een handteekening, de stempels werden geplaatst en de ambtenaar tekende onder de plaatsnaam op bladzijde 2.

Het Persoonsbewijs bestond uit drie modellen:
I: Persoonsbewijs voor een
Nederlander;
II: Persoonsbewijs voor een
Nederlandsch Onderdaan:
III: Persoonsbewijs voor een
vreemdeling.
*

 

Het PB werd op de vouwranden in drieën opgevouwen, waardoor zes genummerde bladzijden ontstonden.

1: De tekst van het PERSOONSBEWIJS.
2: Letter met een volgnummer Gemeente en No PB; de familienaam en voornamen, geboortedatum en plaats, gehuwd met en nationaliteit, beroep, uitgereikt op datum in de gemeente door de ambtenaar.
3: Het adres (adressen) het signalement en kenmerken en een vingerafdruk van de rechter wijsvinger.
4: Een ‘leges’ zegel met gemeentestempel.
5: Een handtekening van de betrokkene, een pasfoto met een gemeentestempel.
6: Voor aantekeningen van het bevoegd gezag.

H54no000749-vz-700.gif

---5

6

1

-

H54no000749-az-700.gif

2

3

4----

 

Noot

c. Wat zijn Nederlander, Nederlandsch onderdanen en vreemdelingen?
Of iemand Nederlander is, wordt getoetst aan de wet Nederlanderschap.
Nederlandsche onderdanen zijn in het algemeen zij, die in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao uit aldaar gevestigde ouders geboren zijn, terwijl zij, die noch Nederlander noch Nederlandsch onderdaan zijn, als Vreemdeling wordt aangemerkt, onverschillig in het bezit van een vreemde nationaliteit, dan wel zonder nationaliteit (zgn. statenloos).

uit:Uitreiking Persoonsbewijzen: instructie voor den P.B.-ambtenaar”, Alphen a/d Rijn: Samson, 1941.

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.