PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


HANDTEEKENING VAN GERECHTIGDE

-

Bladzijden 1 - 6

BLZ-1-80.gif

BLZ-2-100.gif

BLZ-3-80.gif

BLZ-4-80.gif

BLZ-5-80.gif

BLZ-6-80.gif

1

2

3

4

5

6


bladzijde 5

BLZ-5.gif

- De handtekening van de gerechtigde
- een pasfoto met een gemeentestempel
- in voorkomend geval een zwarte- of rode J

Het  deel a van een distributiekringzegel (“Rauterzegel”).

-

-

Voorgedrukt in paarsblauwe inkt op het PB van de modellen:

I: Persoonsbewijs voor een
Nederlander;
II: Persoonsbewijs voor een
Nederlandsch Onderdaan:
III: Persoonsbewijs voor een
vreemdeling

-

Bronnen:

- Persoonsbewijzen JL Lentz
- Voorschriften Persoonsbewijzen

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.