PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempels en aantekeningen op het Persoonsbewijs

-

Terug

--

Op het PB werden verschillende stempels en aantekeningen geplaatst.

Het bekendst en beruchtst stempel is de ‘zwarte J’ voor de joodse bevolking.

 

Bij Verordening nr 6/1941, artikel 9 ‘van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied’, betreffende den aanmeldingsplicht (tegen betaling van F 1,00) van personen van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede moest een bewijs van aanmelding opgemaakt worden.

Zo ook in Amsterdam

bewijs-van-aanmelding-als-Jood-a-700.gif


In Nederland lieten vrijwel alle Joden zich registreren.
Op weigering stond een gevangenisstraf van vijf jaar.
Er kwamen 160.820 aanmeldingen binnen: 140.552 Joden, 14.549 half-Joden en 5.719 kwart-Joden.

 

Het bewijs van aanmelding (gele kaartje) moest men bij het PB dragen. Doordat velen dit “vergaten” of niet bij zich hadden werd het opsporen van Joden bemoeilijkt. Het gevolg was dat de Joden zich vanaf 3 juli 1941 nogmaals moesten aanmelden om de zwarte J op het PB geplaatst te krijgen.

A35no543714-vz-700.gif

Eén naast de pasfoto en één op de voorkant.
En zo hadden 23 januari 1942 de Joodse burgers twee grote zwarte J’s gestempeld op het PB.

 

De open rode J was bestemd voor de Joodse helft van “Gemengd-gehuwden”.   
Deze kon in mei 1942 de “keus” maken óf naar een “arbeidskamp” óf zich laten steriliseren.
In het laatste geval moest men het PB met de zwarte J’s omruilen tegen een PB met rode J’s.
Men hoefde geen ster meer te dragen en kreeg eventueel ingeleverd vermogen van de “roof” bank Lippman & Rosenthal  weer terug en met bepaalde restricties weer deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

pb_f-500 
The early years

Zij bleven wel als Jood geregistreerd *.

 

-

NOTEN

1 – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e W.O., Dr. L. de Jong, Deel 7, 1e helft, blz 283
2 - Johan Baptist Albin (Hanns) Rauter 

--

Vervolg 2

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.