WO II

PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Bewijs van Aanmelding

-

Bij Verordening nr 6/1941, artikel 9 “van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied”, betreffende den aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede moest een bewijs van aanmelding opgemaakt worden.

bewijs-van-aanmelding-als-Jood-vz-350.gif  *  bewijs-van-aanmelding-als-Jood-az-350.gif

- zie ook PB Z 9 no 008337

Het BEWIJS VAN AANMELDING (gele kaartje) moest men bij het PB dragen. Doordat velen dit “vergaten” of niet bij zich hadden werd het opsporen van Joden moeilijker. Het gevolg was dat de Joden zich vanaf 3 juli 1941 nogmaals moesten aanmelden om de zwarte J op het PB geplaatst te krijgen.Afbeeldingen collectie Luuk Brand

 

NOOT

- Nationaliteit: Nederlandsche versus Nation.: NEDERLANDER.
Van welke nationaliteit bent U?
Inderdaad van de Nederlandse nationaliteit en niet van de Nederlander nationaliteit.
Hier lijkt me dat gelet op bladzijde 2 van alle Persoonsbewijzen van Nederlanders die voorzien werden van Nation.: NEDERLANDER en niet van Nation.: NEDERLANDSCHE J.L. Lentz een percentage van zijn perfectie verliest.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.