PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempel
J

-

J = JOOD

  rode J -- zwarte J

 

De open rode J was bestemd voor de Joodse helft van “Gemengd-gehuwden”.   
Deze kon in mei 1942 de “keus” maken óf naar een “arbeidskamp” óf zich laten steriliseren.
In het laatste geval moest men het PB met de zwarte J’s omruilen tegen een PB met rode J’s.
Men hoefde geen ster “sternbefreiten” meer te dragen en kreeg eventueel ingeleverd vermogen van de “roof” bank Lippman & Rosenthal  weer terug en met bepaalde restricties weer deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Zij bleven wel als Jood geregistreerd *.


Jrood
*

-

2 Persoonsbewijzen met een rode J

A 35 no 667493

R 8 no 019762

R 29 no 498255

--

-

-

-

-

NOTEN

1 – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e W.O., Dr. L. de Jong, Deel 7, 1e helft, blz 283
2 -
The early years

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.