PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempel
J

-

J = JOOD

zwarte J-- rode J

 

In 1940 bepaalde Rauter als Generalkommissar fur das Sicherheitswesen middels artikel 4 van de Verordening 189/1940 dat van Joodse burgers twee grote zwarte Jís op hun PB werden gestempeld.

En door de zorg van de burgemeester ten uitvoer te brengen middels een Circulaire van DepBiZa van 3 juli 1941 in diepzwarte stempelinkt * op:
- bladzijde 1 van het Persoonsbewijs, rechts naast het Rijkswapen;
- bladzijde 5 van het Persoonsbewijs, links naast de Photo;
- de uitnoodiging - tevens ontvangstbewijs - geheel links in het blanco vak naast de Photo.
-

Jzwart-0.gif
1

Jzwart
2

gebruikte J stempels

-

7 Persoonsbewijzen met een zwarte J

A 35 no 09892 1
A 35 no 543697 1
A 35 no 543714 1

A 35 no 573367 1
A 35 no 620248 1
R 29 no 498255 2

V 36 no 008114 2

-

NOTEN

- Voorschriften Persoonsbewijzen, blz 185

VSnPBn-b-185.gifVSnPBn-b-186.gif

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.