PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

Einde van het Persoonsbewijs

-

Terug

-

De regering in Londen besloot in september 1944 de PB'n na de bevrijding vooralsnog te handhaven. Een ieder die niet in het bezit was van een (geldig) PB en een ieder die een 'J' in zijn PB had, moest een nieuw Voorlopig PersoonsBewijs aanvragen.
Op 1 februari 1951 werd deze legitimatieplicht ingetrokken.

In 1952 gingen de “dubbelePB’n van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het Centraal Bureau voor Genealogie.

CBG Mededelingenblad, november 1954, pg.2:
"Zo heel nutteloos was de collectie indertijd overigens ook niet. De vingerafdrukken deden in een aantal gevallen dienst om doden van de overstroming van Zeeland te identificeren en zo toen enkele mensen tenminste nog iets had kunnen bieden met juist die enige resterende foto."

In 1969 gingen de “dubbelePB’n terug naar BiZa en zouden naar mededeling zijn vernietigd.

CBG jaarboek nr 23, 1969:
“De collectie dubbelen van Persoonsbewijzen uit de tweede wereldoorlog, welke zeer incomplete collectie steeds minder werd geraadpleegd, werd teruggegeven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken”.

De “dubbelePB’n terug bij BiZa, zouden vernietigd zijn.

Nummer Toegang: 2.14.10
Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)
Inv. 63
“Dossier inzake vernietiging van de minuten van in de tweede wereldoorlog uitgegeven persoonsbewijzen, welke in bruikleen waren gegeven aan de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, 1969"

Waarmee een kostbaar erfgoed verloren is gegaan.

Tot 1 juni 1994 was er geen legitimatieplicht.

 

“Zou met de wijze waarop de Nederlandse Overheid in Europa
anno heden omgaat met zijn ingenieuze identiteitsplicht,
bij gevolg van een vreemde ongewenste overheersing,
hetzelfde kunnen overkomen als J. L. Lentz?.
Gebrek aan leiding??”

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.