PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


-


Uitnodiging wordt Ontvangstbewijs Persoonsbewijs

-

Iedere Nederlander van 15 jaar en ouder kreeg per post een volledig ingevulde oproepkaart “Uitnodiging” en moest hiermee met twee pasfoto's op een speciaal trefpunt verschijnen.

-

uitnodiging-vz-700.gif

Een “Uitnodiging” of oproepkaart voor het ontvangen van een Persoonsbewijs.
Collectie
Luuk Brand

uitnodiging-az-700.gif

-

Hier werd de uitnodiging verder ingevuld, een vingerafdruk, één pasfoto met achterop een vingerafdruk geplaatst en vervolgens beiden ondertekenen.
Deze oproepkaart
Uitnodiging” werd na het verstrekte Persoonsbewijs ingenomen als “ontvangstbewijs-persoonsbewijs”.

-

ontvangstbewijs-persoonsbewijs-vz-700.gif

Een “ontvangst-persoonsbewijs” vrijgekomen na het bombardement op het Centraal bevolkingsregister in ‘s Gravenhage op 11 april 1944.
Collectie Luuk Brand

ontvangstbewijs-persoonsbewijs-az-700.gif

-

De Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters bewaarde deze rond de zes en een half miljoen “ontvangstbewijzen-persoonsbewijs” in het Centraal Bevolkingsregister. Dit was gevestigd te ’s Gravenhage in het gebouw de 'Koninklijke Kunstzaal Kleykamp' aan de Scheveningseweg, tegenover het Vredespaleis.

 

Koninklijke-Kunstzaal-Kleykamp
Koninklijke Kunstzaal Kleykamp
‘Het Witte Huis’.
Opname gemaakt tijdens tentoonstelling van C.J. Maks, januari 1925.
Foto: J.G. Happel.

HGA-F-63598, Collectie Haags Gemeentearchief

 

Deze collectie “ontvangstbewijzen-persoonsbewijs” werd veel geraadpleegd door de Sicherheitspolizei om manipulaties met persoonsbewijzen vast te stellen.
De illegaliteit wilde deze collectie vernietigen maar dat ging de gevechtskracht van de knokploegen te boven. De Royal Air Force was bereid een bombardement uit te voeren. Dat gebeurde op 11 april 1944, ’s middags rond drie uur, met drie mosquito’s. Het gebouw werd nagenoeg geheel verwoest en de collecties lagen onder het puin en het koste het leven van 59 ambtenaren die in het gebouw werkten waaronder verscheidene die de illegaliteit hadden geholpen.
Rauter gelastte een onmiddellijke opruiming en inventarisatie: 15-40 % van de collectie “ontvangstbewijzen-persoonsbewijs” bleek te zijn vernietigd. Van A to en met Clant en van Riemsdijk tot en met -Z waren nog intact, het overige gedeeltelijk. Een groot succes voor de illegaliteit en voor de Nederlandse regering in Londen.

Het gebouw van de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp ging totaal verloren. Op de plaats waar villa Kleykamp (ook wel bekend onder de naam 'Het Witte Huis') stond staat nu het gebouw van NIB Capital Bank NV met als adres Carnegieplein 4.

 

Naar zeggen is het percentage heel gebleven ‘ontvangstbewijzen-persoonsbewijs’ in 1962 door de overheid vernietigd.
Hierdoor is een kostbaar genealogisch gegeven verloren gegaan.

 

 

 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Kunstzaal_Kleykamp
-
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/40139204/
-
http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/40177960/

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.