PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

“Rauterzegel”

-

Terug

-

In 1944 werd in verband met de uitreiking van de Tweede Distributiestamkaart (TD) een tweedelig  ‘controle’ zegeltje (”Rauterzegel”) gebruikt, waarop een Distributiekringnummer.

 

Rauterzegel-ongestempeld.gif

afbeelding uit de collectie Luuk Brand


Op het PB werd op blz 5 deel a geplakt – hier 387 (Rotterdam) -.


TDzegelopPB.gif
Het bovendeel van de controlezegel geplakt op PB H 54 no 00749

-

Het deel b van de zegel - hier 236 (Beek) - werd geplakt op een controlestaat van de distributiekring.

-

-lijst-controlezegels-700.gif
collectie F. Romijn


Het drukken van deze PB’n gebeurde in Den Haag en de zegels bij de firma Joh. Enschedé te Haarlem.

-

Het werden vellen van 10 x 5 zegels die aan de achterzijde voorzien werden van een ruitvormige gomlaag.

Rauterzegels-gestempeld-181.gif
afbeelding uit de collectie Luuk Brand


(181 = Bussum)

-

-

NOTEN

1 – Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e W.O., Dr. L. de Jong, Deel 7, 1e helft, blz 283
2 - Johan Baptist Albin (Hanns) Rauter 

-

Vervalsen

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.