PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

-
Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

Personen

 

Persoonsbewijzen op volgorde van familienaam. Daar waar mogelijk aangevuld met genealogische informatie over voorouders en nazaten.

Handtekening - - Gemeentestempel - - Controlezegel TDK- - Pasfoto

voorzijde of buitenkant
H52-No-005870-vz-700.gif

5

6

1

klik op de afbeelding voor de achterzijde of binnenkant

-

 


Klik op de eerste letter van een familienaam

 

- A - B - C - D - E F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - IJ Y - Z -

 

Persoon

 

Gemeente

 

Letter-Nummer
No volgnummer

 

 

 

 

 

 

Achternaam, voornamen

 

Plaats van inschrijving

 

Eerste letter van de plaats met een volgnummer, dan het PB nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.