PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

Inhoud

Sitemap

Inleiding

 

Het hoe en waarom van deze webhalte op Internet.

 

PB


Persoonsbewijs, een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot 1945. Tevens bewijs van opneming in het Centraal Bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

voorzijde of buitenkant
H52-No-005870-vz-300.gif

achterzijde of binnenkant
H52-No005870-az-300.gif

Personen


Het PB van een persoon aangevuld met waar mogelijk genealogische informatie over voorouders en nazaten.

Letter-Nummer-Gemeente


De samenstelling van het PB nummer:
- de eerste letter van de plaats (bv de H)
- het volgnummer (bv het volgnummer 52)
- de naam van de gemeente (bv Den Helder)
- het nummer van 6 cijfers (bv No 005870)

Verwijzingen

 

Op Internet gevonden informatie met betrekking tot het Persoonsbewijs 1941-1951.

-

Bronnen

-

De instanties en personen alwaar zich de originele PBn bevinden tenzij anders vermeld.

-

Literatuur

-

Boeken, brochures, e.d. met betrekking op en over PBn.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.