PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

Inleiding

 

Door regelmatig de vraag te krijgen “Ik heb een oud Persoonsbewijs uit de oorlog. Wat kan ik hiermee doen?”, het volgende:

Vanaf 1941 moest een ieder van 15 jaar en ouder een PersoonsBewijs bij zich dragen. In 1945 was het niet meer verplicht.

Hieruit volgt dat degenen die een PB hadden heden 75 jaar of ouder zijn, wel of niet meer in leven zijn. Met andere woorden degenen die nu onze ouders, grootouders en zelfs overgrootouders zijn.

Deze PersoonsBewijzen zijn voor hen die onderzoek doen naar voorouders één van de best samengestelde documenten. Men heeft namelijk de beschikking over:
- de voor en achternaam
- een foto met een datum
- de plaats van geboorte en geboortedatum
- wel of niet gehuwd en met wie
- het beroep
- adres van verblijf
- speciale kenmerken
- een vingerafdruk
- een handtekening
- andere aantekeningen

Door en vanwege allerlei en vooral negatieve ervaringen tijdens de WOII werden veel van deze PB’n na deze oorlog weggegooid. Zo zijn er veel van deze “erfgoed documenten” verdwenen en hiermee persoonlijke gegevens.

Het komt voor dat deze PB ’n worden verzameld en/of te koop aan geboden, met als gevolg dat je hoogst verbaast op een ruilbeurs het PB van een oudoom vindt en voor het eerst zijn foto ziet.
Overigens is deze manier van verzamelen een meewerken aan het bewaren (en niet vernietigen) van deze “erfgoed documenten”.
Ook de vele geschonken PB’n aan archieven en andere instellingen zijn grotendeels opgeborgen en (nog) niet gedigitaliseerd, laat staan gefotografeerd.

Het zou best interessant zijn deze PersoonsBewijzen te digitaliseren en op Internet te plaatsen, wat een bijdrage kan leveren aan het onderzoek naar onze voorouders.

Uit het voorgaande meen ik een plek op Internet aan te moeten bieden voor:
- algemene informatie met betrekking tot het PB;
- een pagina met een scan van de voor- en achterzijde van een PB en
- waar mogelijk een stukje familiegeschiedenis. zie voorbeeld
- een digitaal erfgoed van Persoonsbewijzen.

Een scan van een PB van zowel de voorzijde als de achterzijde van elk minstens 300 dpi zou al een bijdrage aan dit digitale erfgoed zijn.
Van de persoon op een PB probeer ik het gezin waarin geboren en mogelijk het eigen gezin samen te stellen wat alleen met toestemming op Internet wordt geplaatst.
De eigenaar van de toegezonden scans wordt op verzoek vermeld bij de bronnen.

Bij opheffing van deze website op Internet wordt de gehele database ter beschikking gesteld aan:
- het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie;
- de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”
- de Nederlandse Genealogische Vereniging;
- het Centraal Bureau voor genealogie;
- het Nationaal Archief.

 

Zeewolde, 21 december 2005

Walter Andreas Groen

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.|