PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


8

-

Het PB bestond uit drie modellen:
I: Persoonsbewijs voor een
Nederlander;
II: Persoonsbewijs voor een
Nederlandsch Onderdaan:
III: Persoonsbewijs voor een
vreemdeling.
*

-

Aanvankelijk werd “NEDERLANDER” in dezelfde “blauwe” kleur gedrukt als het persoonsbewijs.


NEDERLANDERnormaal.gif

 

A35no026510-az-700.gif

Vanaf maart 1943 werd “NEDERLANDER” apart in zwarte letters gedrukt.


NEDERLANDERzwart.gif

R29no517518-az.gif

Toch werden er na die tijd nog “blauwe” exemplaren uitgereikt. Bij de uitgifte van valse exemplaren moest men daar rekening mee houden. Vandaar dat men in de illegaliteit sprak over “blauwe” - en “zwarte” Nederlanders.

--

NEDERLANDSCH ONDERDAAN tussen lijnen in blauwe inkt voorgedrukt over de beide zijden van het PB.

NederlanschOnderdaan.gif

 

A35no00073-az-700.gif

-

 

Bij vreemdelingen werd de aanduiding “VREEMDELING” tussen lijnen in rode inkt gedrukt.


vreemdelingrood.gif

 

A23no00038-az-700.gif

Afbeeldingen uit de collectie Luuk Brand

-

Noot

c. Wat zijn Nederlander, Nederlandsch onderdanen en vreemdelingen?
Of iemand Nederlander is, wordt getoetst aan de wet Nederlanderschap.
Nederlandsche onderdanen zijn in het algemeen zij, die in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao uit aldaar gevestigde ouders geboren zijn, terwijl zij, die noch Nederlander noch Nederlandsch onderdaan zijn, als
Vreemdeling wordt aangemerkt, onverschillig in het bezit van een vreemde nationaliteit, dan wel zonder nationaliteit (zgn. statenloos).

uit:Uitreiking Persoonsbewijzen: instructie voor den P.B.-ambtenaar”, Alphen a/d Rijn: Samson, 1941.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.