PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


TWEEDE EXEMPLAAR 

 

Wegens vermissing of ontvreemding (dus niet ingeleverd PB) wordt op een nieuw uitgereikt Persoonsbewijs op bladzijde 12e exemplaar aangebracht.

‘Aangezien de uitnoodiging PB een afschrift is van het Persoonsbewijs, is het logisch, dat ook daarop deze aanteekening wordt gesteld, n.l. in het blanco vak links bovenaan, onmiddellijk naast het woord “vrouw”. Zekerheidhalve voege men daaraan toe:
(1e exempl vermist) of (1e exepl. Ontvreemd). Strekking van deze aanduiding is: te waarschuwen dat er, behalve het thans uitgereikte 2e exemplaar Persoonsbewijs, nog een in omloop (is) kan zijn.’
*

- stempel “2e EXEMPLAAR
- getypt a “2e exemplaar
- getypt b “TWEEDE EXEMPLAAR”,

-

6

Persoonsbewijzen met “2e Exemplaar”

A 35 no 664966 getypt a
A 42 no 067887 getypt a
R 29 no 477022 getypt b

R 29 no 498255 getypt b
R 29 no 504174 getypt b
T 13 015464 getypt a

U 16 no 149998 stempel

-

Aanduiding “2e exemplaar” enz. op PB en uitnoodiging PB

-

2e-exemplaar-uitnoodiging-a-700.gif

2e-exemplaar-uitnoodiging-b-700.gif


Afbeeldingen uit de collectie
Luuk Brand

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.