PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Uitnoodiging

-

De uitnoodiging bestond uit de modellen:

IV: Uitnoodiging voor een Nederlander;
V: Uitnoodiging voor een Nederlandsch Onderdaan:
VI: Uitnoodiging voor een vreemdeling.
*

-

-

De uitnodiging werd ingevuld aan de hand van een tevoren ingevulde Persoonskaart.

Uitnoodiging voor een Nederlander was aan twee zijden ontdaan van de rechte hoek.

u-N-v.gif    u-N-a.gif

-

Uitnoodiging voor een Nederlandsch Onderdaan, bedoeld in de wet van 10 februari 1910 (Staatsblad No 55), was aan één zijde ontdaan van de rechte hoek. De rechte hoek aan de andere zijde bevat de aanduiding O = onderdaan.

u-NO-v.gif   u-NO-a.gif

-

Uitnoodiging voor een vreemdeling was aan één zijde ontdaan van de rechte hoek. De rechte hoek aan de andere zijde bevat de aanduiding V = vreemdeling.

u-V-v.gif   u-V-a.gif

-

Bronnen:

-
Persoonsbewijzen JL Lentz
-
Voorschriften Persoonsbewijzen

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.