PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

-
Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Tijdelijk Identiteitsbewijs


Het tijdelijk identiteitsbewijs werd uitgereikt voor één jaar vanaf september 1940 tot mei 1941.
In april 1941 werd begonnen met de uitreiking van drie modellen persoonsbewijzen aan Nederlanders, Nederlandse onderdanen en vreemdelingen van 15 jaar en ouder en vervielen deze tijdelijke identiteitsbewijzen.

Identiteitsbewijs-vz-500.gif

Identiteitsbewijs-az-500.gif


Afbeeldingen uit de collectie
F. Romijn

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.