PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempel
“gecontroleerd en geldig voor 1945
de Burgemeester” 

 

Ook wel als aantekening of getypt:
- “
gecontroleerd en geldig voor 1945 de Burgemeester”
-
geprüft und gültig für 1945 Die Bürgemeister I.A.
- “GEZIEN & GELDIG VOOR 1945” a
- “gezien en geldig voor 1945” b

-

Persoonsbewijzen met “gecontroleerd en geldig voor 1945 de Burgemeester”

D 38 no 001230 getypt

M 43 No 00006 stempel

 

-

Persoonsbewijzen met “geprüft und gültig für 1945 Die Bürgemeister I.A. (of i.V)

A 48 no 040785 stempel
D 27 no 003664 stempel

D 38 no 001866 getypt

R 12 no 004865 schrift

-

Persoonsbewijzen met “GEZIEN & GELDIG VOOR 1945

M 43 no 00006 getypt b

 

-

-

De reden van het plaatsen van de aantekening op het persoonsbewijs was :

 

Na de exodus uit de stad Arnhem in september 1944 raakte Velp en omgeving overbevolkt. Dit had zijn gevolgen voor de voedselvoorziening.

In het najaar van 1944 moesten alle evacués Velp verlaten. Desondanks gaven toch nog heel wat mensen aan het bevel van hogerhand om te vertrekken, geen gehoor. Midden in de winter kwam ook voor die achterblijvers het bevel om alsnog te vertrekken; dit met de nodige bedreigingen.

Velp was inmiddels al een tijd in de frontzone terecht gekomen; kwam binnen het bereik van de geallieerde artillerie.

Niettemin overwogen de Duitsers ook voor Velp (en omgeving) waar veel Duitse militairen waren ingekwartierd in gebouwen, maar ook bij burgers, het evacuatiebevel uit te vaardigen (gelijk als voor Arnhem een half jaar eerder). Dit stuitte op grote bezwaren van het bestuur van de gemeente Rheden en naar verluidt zou met name de toenmalige burgemeester Kalhorn bij de Duitse autoriteiten hebben kunnen bewerkstelligen dat de evacuatie niet door hoefde te gaan mits alleen de in de gemeente Rheden ingeschreven burgers daar ook metterdaad woonden en dus geen evacués meer.

Naar aanleiding van dit besluit moesten alle ingezetenen van de gemeente die over een persoonsbewijs beschikten zich begin 1945 op diverse plaatsen melden, waar dan een gemeenteambtenaar de hiervoor genoemde aantekening op het persoonsbewijs vermeldde.

Of er ook een boek bestaat enkel met betrekking tot alleen dit feit mij niet bekend.

Wel kan ik u verwijzen naar het door mij geschreven boek :
JONGENS ACHTER DE FRONTLIJN Opgroeien in oorlogstijd. In mijn boek besteed ik uitgebreid aandacht aan dit feit. Er staat ook een illustratie in het boek waarop de betreffende aantekening is te zien.

Jan Meijer

-

-

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.