WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

27

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Schuingevierendeeld; 1 en 4 in groen een schuinbalk van rood, omboord van goud; 2 en 3 van goud, het tweede kwartier beladen met het woord "Ave" en het derde met het woord "Maria", in letters van blauw, langs de schildranden geplaatst. Ook komen de woorden "Ave Maria Gratia Plena" voor.
Wapenvoerder: Don Francisco de Mendoça, geb. ca 1545, overl. Madrid 1623. Admirant van Arragon, opperbevelhebber in de oorlog tegen de afvallige Nederlanden.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld; 1 en 4 in rood een schuinbalk van zilver (Neuchâtel in het Franse Comté); 2 en 3 in rood een adelaar van zilver (Bourgondië - Montaigu); over alles heen een hartschild van blauw, beladen met een adelaar van goud (Reye)/
Wapenvoerder: Marc de Rye, geb. --, overl. --. Markies van Varabon, Graaf van Varax, enz., ridder van het Gulden Vlies, gouverneur van het Spaanse overkwartier van Gelderland, later opperbevelhebber onder aartshertog
Albrecht.

 

 

Een samengesteld Wapenschild: Gevierendeeld: 1, 2 en 4 bevatten dezelfde onderdelen als het wapenschild van zijn oom, Koning Philips II van Spanje Het eveneens gevierendeelde 1e kwartier bevat de blazoenen van Hongarije en Bohemen (zie het wapenschild van Matthias van Oostenrijk).
Wapenvoerder: Aartshertog Albrecht (Albertus) van Oostenrijk, geb. Neustad 1559, overl. Brussel 1621. Kardinaal en aartshertog van Toledo, daarna soeverein stadhouder van de Nederlanden. Hij was de derde zoon van keizer Maximiliaan II en Maria van Oostenrijk.

 

 

Als Koning van Frankrijk voerde hij het Wapenschild: In blauw drie lelies van goud (2, 1)
Als koning Navarre, welk koninkrijk door hem aan de Franse kroon is gebracht, voerde hij het Wapenschild: In rood een keten van goud, gelegd in de vorm van een kruis, een St. Andreaskruis en vervolgens langs de randen van het schild.
Wapenvoerder: Hendrik IV van Boubon, Koning van Frankrijk en Navarre, geb. Pau 1553, overl. Parijs 1610. Hij was de eerste Franse koning uit het huis Bourbon.
Door het uitsterven van het huis Valois met de dood van Hendrik III in 1559, komt met hem het huis Bourbon op de Franse troon. Hij was namelijk prens van de bloede, daar zijn vader Antoine afstammeling was van Robert, Graaf van Clermont, de zesde zoon van Lodewijk IX 'de heilige' (1226-1270). Deze Robert was baron van Bourbon door zijn huwelijk met Beatrijs, erfgename van Jan van Bourgondië en Agnes van Bourbon.

 

 

Wapenschild: In zwart een golvende dwarsbalk van zilver, van boven en van onderen vergezeld van een ster (5) van hetzelfde.
Wapenvoerder:
Sir Francis Drake, geb. naar men zegt te Crowndale bij Tavistock 1540, overl. voor Porto Bello 1596. Engels zeevaarder en admiraal, bevelhebber tegen de Spaanse Armada.

 

 

Wapenschild: In rood een schuinbalk van zilver, vergezeld van zes herkruiste kruisen met spitse voet van hetzelfde, zoomsgewijze geplaatst; de schuinbalk van boven beladen met een schild van goud, geplaatst in de richting van de schuinbalk en overladen met een halve leeuw van rood, de muil doorboord met een pijl van hetzelfde en omringd door een dubbele geleliede binnenzoom van rood.
Wapenvoerder: Lord Charles Baron Howard van Effingham, Graaf van Nottingham, geb. 1536, overl. Harling bij Croydon 1624, luitenant generaal en opperbevelhebber van de Engelse Marine en van het leger tegen de Spaanse Armada.

 

 

Wapenschild: In goud negen aaneengesloten ruiten van rood, geplaatst 5 en 4.
Wapenvoerder: Pieter van der Does, geb. Leiden 1562, overl. op het eiland Santo Thomé (Westkust van Afrika) 1599. Superintendant van de vloot tegen de Spaanse Armada, daarna luitenant generaal van Holland. Meester generaal van de Artillerie, admiraal van de vloot. In 1587 was hij baljuw en dijkgraaf van Rijnland, het jaar daarop schout van Leiden. Van de Staten ontving hij de Heerlijkheden Rijnsaterwoude en Vriesekoop.

 

 

Wapenschild: In blauw twee boven elkaar geplaatste, van rood een goud geschakeerde ketels, de hengsels van rood; aan iedere kant van elke ketel drie uitkomende slangen van goud.
Wapenvoerder: Don Alonzo Perez de Guzman el Bueno, geb. 1550, overl. 1615. Hertog van Medina Sidonia, kapitein generaal van Lombardie, ridder van het Gulden Vlies, opperbevelhebber van de Spaanse Armada.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker