WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

26

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw drie bijen van goud.
Bij dit wapen voerde hij als devies: "Sponte Favos, Aegre Spicula" (gaarne geef ik honing, noode den angel).
Wapenvoerder: Urbanus VIII, (Maffeo Barbarini), geb. Florence, overl. 1644, Paus (1621 - 1644)

 

 

Wapenschild: in rood drie, in het schildhoofd geplaatste, geknotte, gouden schuinbalken.
Wapenvoerder: Gregorius XV, (Alessandro Ludivisi), uit Bologna, geb 1554, overl 1623, Paus (1621 - 1623).

 

 

Wapenschild: In blauw een gevleugelde draak van goud, een schildhoofd van goud beladen met een adelaar van sabel.
Deze Duitse Keizerlijke adelaar was oorspronkelijk het middeleeuwse partijteken van de Ghibbelijnen, aanhangers van de Duitse keizer, tegenstanders van de Paus.
Wapenvoerder: Paulus V, (Camillo Borghes), geb. Rome, overl 1621, Paus (1605 - 1621).

 

 

Wapenschild: in goud vijf rode bollen, zoomsgewijs geplaatst, 2, 2 en 1, in het schildhoofd vergezeld van een koek van blauw, beladen met drie lelies van goud.
Het is een eenvoudig blazoen van het oude machtige Florentijnse geslacht De Medici. De rode bollen, ook wel pillen of kogels genoemd, zouden naar men wel beweert, inderdaad dokters-pillen voorstellen, daar de stamvader een geneesmeester zou zijn geweest. Waarschijnlijk moeten we de aanleiding van deze veronderstelling in de naam van het geslacht zoeken. De koek met het Franse lelieblazoen is een onderscheiding door Koning Lodewijk XI (1461-1483) verleend, voor de diensten door Johannes de Medici aan de Franse kroon bewezen.
Wapenvoerder: Leo XI, (Alessandro Ottaviano de Medici), geb 1536, overl 1605 na 27 dagen Paus.

 

 

Wapenschild: In blauw een aan beide zijden gekantelde schuinbalk van goud, vergezeld van zes zoomsgewijs geplaatste sterren (6) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Clemens VIII, (Ippolito Aldobrandini), geb Fano, in de Staten van de Heilige Stoel, overl. 1605, Paus (1592 - 1605).

 

 

Wapenschild: In zilver een uitgerukte notenboom.
Wapenvoerder: Innocentius IX (Giovanni Antonio Facchinetto), geb. Bologna 1519, overl. 1591, 10 maanden Paus.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4, In goud een aan beide zijden gekantelde schuinbalk van blauw, vergezeld van twee sterren (8) van hetzelfde, beladen met een streepbalk van veld; 2 en 3 In zilver een geplante boom van groen.
Het 1e en 4e kwartier bevat waarschijnlijk zijn familiewapen en het 2e en 3e kwartier wellicht een allegorisch toevoegsel. Overigens schijnen de heraldische schrijvers het over dit wapen niet geheel eens te zijn, zodat in de afbeeldingen afwijkingen voorkomen.
Wapenvoerder: Gregorius XIV (Nicolaus Sfondrati), geb. Cremone in Lombardije, overl. 1591, Puas (1590 - 1591).

 

 

Wapenschild: Geschuinbalkt van goud en blauw, een schildhoofd van rood, ondersteund door een hoofdbalk van zilver, beladen met een kastanje van goud, gebladerd van hetzelfde, de steel naar onderen.
Wapenvoerder: Urbanus VII (Giovanni Babtista Castagna), geb. Rome 1521, overl. 1590, dertien dagen na zijn verkiezing en voor hij gekroond werd.

 

 

Wapenschild: In blauw een leeuw van goud, houdende een tak van een perelaar, bevrucht met drie peren van natuurlijke kleur; over alles heen een schuinbalk van rood, van boven beladen met een ster (8) van goud en van onderen met een berg met drie toppen van zilver in de richting van de schuinbalk.
Wapenvoerder: Sixtus V (Felice Perreti), geb. in de grotten van het dorp Montalte in de mark Ancona, overl. Rome 1590, In zijn jeugd was hij varkenshoeder, later stichtte hij de Vaticaanse bibliotheek.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker