WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

25

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie kepers van rood.
Wapenvoerder: Wernerus Helmichius, geb. Utrecht. 1551, overl. Amsterdam 1608. Calvinistisch predikant te Utrecht, Delft en tenslotte te Amsterdam.
Zijn vader was Mr. Adriaan Hellemys van Welle, raad en commissaris van Utrecht.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I Een Friese adelaar; II Doorsneden: a, In blauw een ster (6) van goud; b In zilver twee klaverbladen van groen naast elkaar.
Wapenvoerder: Ritsk van Rynia (Rinia), geb. --, overl. 1618. Grietman van Westdongeradeel. Buitengewoon afgevaardigde in de Raad van State te 's Gravenhage en om te handelen over de wapenstilstand met Spanje (het twaalfjarig bestand).

 

 

Wapenschild: In goud twee dwarsbalken van rood.
Wapenvoerder: Walraven van Wittenhorst, geb. --, overl. --. Heer van Horst, drost van het Land van Kessel en vban Middelaar (1607). Gelders edelman.

 

 

Wapenschild: In zilver een geschakeerd schildhoofd, van zilver en zwart in drie rijen.
Wapenvoerder: Henri de Codt, geb. Yperen 1529, overl. Yperen 1606. Rechtsgeleerde en diplomaat, schepen en pensionaris van Yoeren (1571).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een dwarsbalk van zwart, overalles heen een van zwart en zilver geschakeerd St. Adreaskruis (Aerssen); 2 en 3 In goud drie merletten van zwart; overalles heen een hardschild van blauw met een lelie van goud.
Wapenvoerder: François van Aerssen, geb. Brussel, 1572, overl 's Gravenhage 1641. Heer van Sommelsdijk, de Plaat en Spijk. Ambassadeur van de Verenigde Nederlanden aan het Franse hof, waar hij door Hendrik IV in de adelstand werd verheven en door Lodewijk XIII in 1612 tot ridder in de orde van St. Michel werd geslagen.

 

 

Wapenschild: In blauw een vlam van goud, uitkomend van een wassenaar van zilver.
Wapenvoerder: Pierre Jeannin, geb. Autun 1540, overl. 18 maart 1623., staatsman, gezant van Frankrijk bij de Staten bij het sluiten van het twaalfjarig bestand met Spanje.

 

 

Wapenschild: In blauw een ankerkruis van zilver.
Wapenvoerder: Philip Bentinck, geb. --, overl. Obbicht ca 1610. Heer van Obbicht en Papenhove, pandheer en drost van het Ambt Montfoort, vertegenwoordiger van de Staten van het Overkwartier bij de Staten Generaal te Brussel. Verder was hij kolonel in Spaanse dienst, Gouverneur van Stralen (1579) en van Venlo (1686).

 

 

Wapenschild: Geschuinbalkt van vair en rood.
Wapenvoerder: Charles Bonavertura de Longueval, geb. Arras 1571, gesneuveld in Bohemen 1621. Graaf van Bucquoy en Gratzen, Baron van Vaux, Heer van Fresne, enz. Ridder van het Gulden Vlies, oorlogsraad van de koning van Spanje, Waals veldoverste en bevelhebber van Emmerik.

 

 

Wapenschild: In goud en rood een geschakeerde dwarsbalk van drie rijen, van boven vergezeld van een doorn in de vorm van een lelie van rood, gestoken in de dwarsbalk.
Wapenvoerder: Ambrogio, Markies de Spinola, geb. Genua 1569, overl. bij het beleg van Casal te Castelnuovo di Scinia. Ridder van het Gulden Vlies, opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, Staatsraad en Opperbetaalmeester.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker