WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

41

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II In blauw een boven elkaar geplaatste lelie en ster (6) van goud.
Wapenvoerder: Ausonius Galama, "Proost van Noorthausen en Kanoniek ten Dom", ijveraar voor de Unie van Utrecht.

 

 

Wapenschild: In hermelijn een schuinbalk van rood, beladen met drie vijfbladen van zilver.
Wapenvoerder: Pieter de Rycke (Ryckius), geb. --, overl. 1596. Eerste edele van Zeeland, Baljuw van Vlissingen, lid van het college van gecommitteerde raden van Zeeland, "Advokaet van de Geusche quade zaeke, en opperhooft van de Consistorianten".

 

 

Wapenschild: In zilver drie kepers van rood.
Wapenvoerder: Nicolaas Blanx (Blans), geb. --, overl. 1581. Gecommitteerde van Goes.

 

 

Wapenschild: In hermelijn een schuinbalk van aanstotende ruiten van blauw.
Wapenvoerder: Jean Sarrazin (Saracius), geb. Atrecht 1539, overl. Brussel 1598. Abt van St. Vaast, daarna Aarts bisschop van Kamerijk, geestelijk schrijver.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 gevierendeeld van goud en zwart (Lens); 2 en 3 In rood drie schuinbalken van vair en een kwartierhoofd van goud (Recourt).
Wapenvoerder
: Filips de Recourt de Licques, ridder, erfelijk slotvoogd van Lens, Spaans gezind edelman, bevelhebber op het kasteel te Kamerijk.

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van goud, vergezeld van drie spoorraderen (of sterren) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Valentin de Pardieu, Heer van La Motte, ge. 1530, overl. Douslens 1595. Graaf van Ekelsbeke (Vlaanderen), generaal van de Spaanse artillerie, gouverneur van Grevelingen.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud vijf lelies van blauw, 3, 2 en 1 (Farnese); 2 en 3 Gedeeld: I In rood een dwarsbalk van zilver (Oostenrijk), II Geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een zoom van rood (Oud-BourgondiŽ); de verticale deellijn wordt gevormd door een paal van rood, beladen met een lans, waarop een pauselijk scherm van goud en waar overheen de schuingekruiste gouden en zilveren pauselijke sleutels.
Wapenvoerder: Octavius Farnese, Hertog van Parma. Hij was gehuwd met Margaretha van Oostenrijk, geb. Oudenaerde 1522, overl. Ortona 1586, Hertogin van Parma, landvoogdes over de Nederlanden.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud vijf lelies van blauw, 3, 2 en 1 (Farnese); 2 en 3 Gedeeld: I In rood een dwarsbalk van zilver (Oostenrijk), II Geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een zoom van rood (Oud-BourgondiŽ); de verticale deellijn wordt gevormd door een paal van rood, beladen met een lans, waarop een pauselijk scherm van goud en waar overheen de schuingekruiste gouden en zilveren pauselijke sleutels; over alles heen een hartschild, in zilver vijf kruislings gerangschikte schildjes van blauw, elk beladen met vijf schuinkruislings gerangschikte penningen van zilver; verder een zoom van rood beladen met zeven burchten van goud.
Wapenvoerder: Alexander Farnese, Hertog van Parma, geb. Rome 1545, overl. Atrecht 1592. Spaans veldheer, Landvoogd van de Nederlanden, zoon van Margaretha van Parma en Octavius Farnese.

Hij voert dit hartschild tengevolge van zijn huwelijk met Maria van Portugal.

 

 

Wapenschild: In zilver drie leeuwen van zwart, gekroond, getongd en genageld van goud.
Wapenvoerder: FranÁois van Halewijn, Heer van Sweveghem, gouverneur van Mechelen (1572), hoog baljuw en bevelhebber van die stad (1573), later gouverneur van Kortrijk. In februari 1595 werd hij door de koning tot ridder benoemd.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 Gedwarsbalkt van zilver en rood van acht stukken (Hongarije); 2 In rood een dubbelstaartige leeuw van zilver, gekroond van goud (Bohemen); 3 Gevierendeeld: a In rood een burcht, getopt met drie torentjes van goud, gesloten en verlicht van blauw (CastiliŽ), b In zilver een leeuw van rood, gekroond van goud (Leon), c In goud vier palen van rood (Arragon), d schuin gevierendeeld met onder ne boven de Arragonse palen en rechts en links van zilver, beladen met een adelaar van zwart, gebekt en gepoot van rood (SiciliŽ), 4 Gevierendeeld: a In groen een ongevleugelde griffioen van zilver, vuur van natuurlijke kleur spuwend (Stiermarken), b Gedeeld: I In rood een dwarsbalk van zilver; II In goud drie boven elkaar geplaatste gaande leeuwen van zwart, getongd van rood (Karnten), c In goud een adelaar van zwart, gekroond van goud, gebekt en gepoot van rood, op de borst een wassenaar met een kruisje van zilver (SiliziŽ); d In zilver een adelaar van rood, gekroond en gepoot van goud, elke vleugel versierd met een halve cirkel van hetzelfde (Tirol); Op het midden van de kwartieren een gedeeld hartschild, I In rood een dwarsbalk van zilver (Oostenrijk), II geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een zoom van rood (Oud BourgondiŽ); Een schildvoet die door een ingebogen punt van blauw, beladen met vijf adelaars van goud (Neder Oostenrijk) is gedeeld : I In zilver een granaatappel van groen, geopend van rood (Granada), II In zilver een adelaar van blauw, gekroond , gebekt en gepoot van rood met op de borst een wassenaar, in twee rijen geschakeerd van zilver en rood (Krain).
Wapenvoerder: Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, geb. Wenen 1557, overl. Wenen 1619. Vierde zoon van Keizer Maximiliaan II, landvoogd van de Nederlanden.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker