WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

42

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud een jachthoorn van zwart, gesnoerd van rood, gemond en beslagen van zilver.
Wapenvoerder: Willem Roels (Roelsius), geb. ca 1550, overl. ca 1590. Pensionaris van Middelburg.

 

 

Wapenschild: In blauw een dwarsbalk van goud, vergezeld van drie adelaars van zilver, gebekt en gepoot van goud.
Wapenvoerder: Gerrit van Poelgeest, geb. 1545, overl. 1614. Heer van Homade (Hoogmade), lid van de ridderschap Holland, commissaris generaal van de Vivres, hoogheemraad van Rijnland.

 

 

Wapenschild: In goud een beurtelings gekantelde dwarsbalk van zwart.
Wapenvoerder: Dirk de Bye, geb. --, overl. 1591. Havenmeester van Delfshaven (1556), schepen van Delft en daarna voorzitter van die schepenbank, vervolgens lid van de Staten Generaal te Brussel en president van de rekenkamer.

 

 

Wapenvoerder: Johan Casimir van den Paltz, geb. 1543, overl. 1592. Zoon van de Keurvorst Frederik III van de Paltz, bevelhebber van de Duitse troepen.
Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zwart een leeuw van goud, gekroond, getongd en genageld van rood (de Paltz), 2 en 3 schuingeruit van zilver en blauw (Beieren); een hartschild van zilver, beladen met een leeuw van blauw, gekroond en genageld van goud, getongd van rood (Feldentz).

 

 

Wapenschild: In vair drie palen van rood.
Wapenvoerder: Frederik van Yve, abt van Marolles in Henegouwen, lid van de raad van state. Hij was de vierde zoon van ridder Arnold van Yve, Heer van Rames, behorende tot de vierde tak van het aanzienlijke geslacht van Yve.

 

 

Wapenschild: In zilver vier dwarsbalken van rood (Haren) en een vrijkwartier van goud, beladen met drie schuinbalken van rood (Cortenbach).
Wapenvoerder: Adam van Haren, geb. Valkenburg (Limburg) --, overl. Arnhem 1589, Jonker, kapitein van de watergeuzen, raad en kamerheer van de Prins.

 

 

Wapenschild: In rood twee schuingekruiste zwaarden van zilver met gevesten van goud en de punten omlaag.
Wapenvoerder: Adolf van Meetkercke, geb. Brugge 1528, overl. londen 1591. Pensionaris van Brugge, schepen van het Vrije van Brugge, lid van de raad van state, president van de raad van Vlaanderen, rechts- en letterkundige, Latijns dichter.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver een opvliegende raaf van zwart, staande op een drietoppig heuveltje van groen (Schetz); 2 en 3 In rood drie lelies met afgesneden voet van zilver (Wesemaele).
Wapenvoerder: Caspar Schetz (gezegd Corvinus), geb. Antwerpen ca 1514, overl. Bergen 1581. Ridder, Baron van Wesemaele, Heer van Grobbendonck, enz., koopman, schrijver, letter- en penningkundige, facteur van de Koning, later thesaurier generaal en lid van de algemene staten.

 

 

Wapenschild: In zilver een klimmende éénhoorn van zwart, manen, hoorn en hoeven van goud.
Wapenvoerder: Adriaan van de Myle, geb. Dordrecht 1538, overl. 's Gravenhage 1590, ambachtsheer van Bleskensgraaf en Dubbeldam, rechts- en letterkundige, raad en daarna voorzitter van het Hof van Holland, lid van de raad van state.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker