WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

40

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van zilver, een schildhoek van goud beladen met leeuw van zwart, getongd en genageld van rood.
Wapenvoerder: NoŽl de Caron, geb. ca 1550, overl. Londen 1624, Heer van Schoonewalle, Vlaams edelman, schepen van het vrije van Brugge, ambassadeur van de Staten Generaal te Londen.

 

 

Wapenschild: In blauw een hamei van goud.
Wapenvoerder: Reinier Cant, geb. --, overl. --. Lid van het college van de Nadere Unie, burgemeester van Amsterdam.

 

 

Wapenschild: In blauw drie boven elkaar geplaatste, omgewende, zwemmende vissen van zilver, vergezeld van drie bladerloze eikels met de steeltjes omlaag van goud, geplaatst 2 tussen de twee bovenste vissen en 1 tussen de onderste twee vissen.
Wapenvoerder: Wybe (Wybren of Wybrand) van Roorda van Goutum, geb. --, overl. voor Oterdum 1584, Spaansgezind, Fries edelman, Grietman van Idaarderadeel.
Hij behoorde tot de tak van de Van Roorda's van Genum, maar voerde in afwijking dit wapen.

 

 

Wapenschild: In azuur een lelie van goud, van boven vergezeld van twee sterren (6) van hetzelfde en van onderen van een wassenaar van zilver.
Wapenvoerder: Poppe van Roorda, geb. --, overl. 1616, anti-Spaans, Fries edelman. Hij behoorde tot de Roorda's van Tjummarum, een tak van het zeer oude en machtig geslacht, aldus genoemd naar het oude stamhuis.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver twee gaande, aanziende leeuwen van zwart (Hohenlohe); 2 en 3 Doorsneden: boven in zwart een gekroonde leeuw van goud, onder geruit van goud en zwart (Heerlijkheid Langenburg).
Wapenvoerder: Philipp, Graaf van Hohenlohe-Langenburg, geb. 1550, overl. Ysselstein 1606, Luitenant-Generaal in Holland, echtgenoot van Maria, Gravin van Buren, oudste dochter van de Willem I, Prins van Oranje.
Ofschoon de graven van Hohenlohe de heerlijkheid Langenburg reeds lang bezaten, verkregen zij van Keizer Ferdinand I in 1558 het recht, de titel en het wapen er van te voeren.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I, In goud een leeuw van rood; II Doorsneden: boven in blauw een lelie van zilver, onder in rood een roos van zilver.
Wapenvoerder: Aggeus (Agge) Albada, geb. ca 1530, overl 1587, aanzienlijk Fries jurist, assessor in het Rijkskamergerecht te Spiers, afgevaardigde van de Staten-Generaal op het congres te Keulen.
Het aanzienlijke, machtige, Friese geslacht Albada zou volgens eigen overlevering niet uit dat gewest, maar uit Holland afkomstig zijn en nog wel van grafelijke bloede. Daarom voert het, in plaats van de halve Friese adelaar, de Hollandse leeuw in het wapen.

 

 

Wapenschild: In goud vier palen van rood en een uitstulpende zoom van blauw.
Wapenvoerder: Bernard van Merode, geb. --, overl Keulen 1591. Heer van Sedernich, Rummen, Kapelle, Raamsdonck, enz., zoon van de burgemeester van Luik, Staatsgemachtigde op het congres van Keulen, Luitenant-Generaal van Friesland.

 

 

Wapenschild: Gepaald van blauw en zilver van acht stukken.
Wapenvoerder: Otto, Heinrich, Graaf van Swartzenberg, geb. 1535, overl. 1590, Hofmaarschalk en gezant van Keizer Rudolf II, later president van de Rijkshofraad en Keizerlijk commissaris.

 

 

Wapenschild: In rood een hardschild van goud, beladen met een H van zwart en vergezeld van acht rozen van zilver, zoomsgewijs geplaatst 3, 2 en 1.
Wapenvoerder: Eiso Jarghes, geb. 1546, overl. Oterdum 1584, Raad in het Hof van Friesland, bewerkstelliger van het toetreden van de Staten der Ommelanden tot de Unie van Utrecht, ondertekenaar voor zijn gewest.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker