WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

54

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 Gevierendeeld: a en b In rood een kasteel van goud, gesloten en verlicht van blauw (CastiliŽ), b en c In zilver een leeuw van rood gekroond van goud (Leon); 2 Gedeeld: I In goud vier palen van rood (Arragon), II Schuingevierendeeld met onder en boven weer de Arragonse palen en links en rechts in zilver een adelaar van zwart gebelt en gepoot van rood (Napels en SiciliŽ); 3 Doorsneden: a In rood een dwarsbalk van zilver (Oostenrijk), b geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een zoom van rood (Oud-BourgondiŽ); 4 Doorsneden: a In blauw bezaaid met lelies van goud en een geblokte zoom van rood en zilver (Nieuw-BourgondiŽ), b In zwart een leeuw van goud, getongd en genageld van rood (Brabant); in het hart van het schild, tussen de beide bovenste kwartieren bevindt zich een ingedreven punt van zilver, beladen met een rood geopende granaatappel van groen (Granada); over de twee bovenste kwartieren heen een schildje met in zilver vijf kruislings gerangschikte schildjes van blauw, elk beladen met vijf kruislings gerangschikte penningen van zilver, verder een zoom van rood, beladen met zeven burchten van goud (Portugal); over de twee onderste kwartieren en gedeeld schildje: a In goud een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood (Vlaanderen), b In zilver een adelaar van rood, gepoot en gekroond van goud, de vleugels versierd met een halfcirkelvormige streep van goud (Tirol).
Wapenvoerder: Philips II, Koning van Spanje, enz., enz., geb. Valladolid 1527, overl. op het Escuriaal 1598.

 

 

Wapenschild: In zilver drie schuinbalken van zwart en een schildhoofd van goud, beladen met een uitkomende dubbele adelaar, eveneens van zwart.
Wapenvoerder
: Antonius Perrenot, geb. BesanÁon 1517, overl. Madrid 1586. Aartsbisschop van Mechelen, Kardinaal de Granvelle, minister en raadsman van de landvoogdes van de Nederlanden, Margaretha van Oostenrijk.

 

 

Wapenschild: In blauw een korenschoof van goud, de aren van groen.
Wapenvoerder: Wigle van Aytta van Zwichem, gezegd 'Viglius', geb. op de Barrahuys State bij Wirdum 1507, overl. Brussel 1577. Voorzitter van de geheime raad te Brussel, de grote raad van Mechelen, eerte raad in de raad van state van Friesland, chartermeester van Holland, enz.

 

 

Wapenschild: gedwarsbalkt van vair en rood.
Wapenvoerder: Charles, Graaf van Berlaymont, geb. 1510, overl. 1578. Heer van Perweys, Hierges, Haultepenne en Floyon, ridder van het Gulden Vlies, lid van de raad van state, voorzitter van de raad van geldmiddelen, stadhouder van het graafschap Namen, opper jagermeester van Brabant, Namen en Vlaanderen.

 

 

Wapenschild: In blauw een pelikaan met haar jong van zilver, in een nest van goud.
Wapenvoerder: Joachim Hopperus (Hoppers), geb. Sneek 1523, overl. Madrid 1576. Fries rechtsgeleerde, vriend van
Viglius, raadsheer van de grote raad van Mechelen, lid van de geheime raad, van de raad van state en van de koninklijke raad te Madrid (speciaal voor zaken in de Nederlanden).

 

 

Wapenschild: In rood een kasteel getopt met drie torens van goud, gesloten van blauw, staande in een water van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder: Mr. Louis del Rio, geb. Brugge, overl. Tirlemont 1578. Rechtskundig raadsheer van de koning, lid van de raad van beroerte (bloedraad) en de geheime raad.

 

 

Wapenschild: In zilver drie jachthoorn van zwart, gesnoerd en beslagen van rood.
Wapenvoerder: Joost of Jose de Courteville, geb. Bailleul (Frankrijk), overl. 1572. Heer van Polinchove, ridder van Alvantura en commandeur van Villafranca. Geheimschrijver van de raad van de koning te Madrid.

 

 

Wapenschild: In blauw een schuinbalk van zilver, beladen met een leeuw van zwart, genageld en getongd van rood en een uitgestulpte schildzoom van zwart.
Wapenvoerder
: Simon Renard, geb. Vesoul (Franse Comtť) ca 1513, overl. Madrid 18 augustus 1575. Spaans diplomaat.
Lid van de Geheime Raad, lid van de Raad van State.
zie ook http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/personen/r/renard.htm

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker