WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

53

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Doorsneden: 1 Gedeeld: a In zwart een leeuw van goud, getongd en genageld van rood; b In goud drie palen van rood; 2 In groen drie malien van zilver.
Wapenvoerder: Jan van Glimes, geb. 1529, overl. Madrid 1567. Markgraaf van Bergen op Zoom, Graaf van Walhain, ridder van het Gulden Vlies, groot baljuw en stadhouder van Henegouwen, Valenciennes en Cambresis.

JanIIvanGlimes.gif

 

 

Wapenschild: Doorsneden: 1. gedeeld: a In zwart een gouden leeuw, getongd en geklauwd van rood (Brabant); b In goud drie palen van rood (Berthou); 2. In groen drie maliën van zilver (Bautersem).
Wapenspreuk: Descende ut ascendas [daal om te kunnen stijgen]
Wapenvoerder: Alphonsius de Berghes, ged. Brussel 1624, overl Brussel 1689, aartsbisschop van Mechelen.
Dom Ursmarus  vermeldt in Eigen Schoon : “Hij werd tot aartsbisschop benoemd  door de bulle van Clemens X dd 17 nov 1670 en ontving de bisschoppelijke wijding op 21 jan 1671.”

 

 

Wapenschild: In rood tien aaneengesloten en aanstotende ruiten van zilver, geplaatst 3, 3, 3 en 1, de eerste ruit beladen met een leeuwtje van rood, gekroond van goud.
Wapenvoerder: Anthony van Lalaing, geb. --, overl. 1658. Graaf van Hoogstraten, tijdelijk landvoogd, koninklijk gedelegeerde bij de statengeneraal, bevelhebber en ridder van het Gulden Vlies.

 

 

Wapenschild: In zilver drie adelaars van rood, gebekt en gepoot van blauw.
Wapenvoerder: Charles de Brimeu, geb. 1525, overl. Zwolle 1572. Graaf van Megen, Heer van Humbercourt, Housdaing en Esperlecq, ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Gelderland.

 

 

Wapenschild: In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw, over de borst een barensteel van hetzelfde.
Het is het Hollandse wapen, gebroken door een barensteel, Als stamvader van dit oude, invloedrijke geslacht wordt aangewezen Sifried, die van zijn broer, Graaf Dirk III van Holland, het slot Brederode en enige andere goederen verkreeg (begin 11e eeuw).
Wapenvoerder: Hendrik van Brederode, geb. Brussel 1531, overl. op het slot van Hoornenburg bij Reklinghuijsen in Westphalen 1568. IJveraar voor de zaak van de vrijheid en boezemvriend van Lodewijk van Nassau.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud drie zuilen van rood (Culemborg), 2 en 3 In zilver een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood (Van der Lecke); over alles heen een hartschild gedwarsbalkt van zwart en goud (Van Pallandt).
Wapenvoerder: Floris van Pallandt, geb. 1537, overl. Culemborg 1598, Graaf van Culemborg, Vrijheer van Pallandt, Wittem en Weert, Heer van Wildenburg, Vrechen, enz., bannerheer en erfschenker van Gelderland.

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van zwart, getongd, genageld en gekroond van goud en een zoom van zwart met elf penningen van goud (Bergh).
Wapenvoerder: Willem IV, geb. 1538, overl. 1586. Graaf van den Bergh, Graaf van het Heilige Roomse Rijk, zwager van Willem van Oranje, stadhouder van Gelderland.
Het grafelijk geslacht Van den Bergh stamt uit het oude geslacht van den Bergh dat sinds circa 1120 op Montferland woonde. Rond 1240 verplaatste heer Hendrik van den Bergh zijn burcht of woontoren naar de plaats waar nu Huis Bergh staat. In het jaar 1416 volgde Willem van der Leck, zoon van Otto van der Leck en Sophia van den Bergh, zijn grootvader Frederik van den Bergh op. Hij nam diens naam en wapen over.
Zijn zoon Oswald I werd in 1486 door keizer Frederik III tot Rijksgraaf verheven. Hij voerde als wapen: Gevierendeeld: 1 en 4 Bergh; 2 en 3 de leeuw van Hedel met als hartschild Polanen (in zilver drie wassenaars van zwart).

 

 

Wapenschild: In goud gaffelsgewijs geplaatst drie pijlpunten van blauw.
Wapenvoerder: Anthonis van Stralen, geb. --, overl. Vilvoorde 1568. Heer van Merxem en Dambrugge, ridder en burgemeester van Antwerpen.

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van goud, beladen met drie rozen van rood en vergezeld van drie korenaren van goud.
Wapenvoerder: Jan de Casembroot, geb. --, overl. Vilvoorde 1568. Heer van Backerzeele, Zellick, Cobbegem, Berchum en Fenain. Raad en geheimschrijver van Lamoraal, Graaf van Egmond, tijdens diens stadhouderschap van Vlaanderen.

 

 

Wapenschild: In zwart, bezaaid met blokjes van zilver, een leeuw van hetzelfde, gekroond van goud.
Wapenvoerder: Jan van Hinckaert, geb, ca 1525, overl. Antwerpen 1585. Heer van Ohain, Corbaix, Wattingies, enz., ridder, postmeester generaal en grootjagermeester van Brabant.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker