WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

52

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een schuinbalk van rood (Ligne); 2 en 3 In zilver drie leeuwen van rood, genageld, getongd en gekroond van goud (Barbençon).
Wapenvoerder: Jean de Ligne, geb. 1525, overl. bij Heiligerlee 1568. Graaf van Aremburg, Heer van Brabençon, enz., gouverneur van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
Jean de Ligne, uit een Henegouws geslacht, was een zoon van Louis, Baron van Barbençon en Maria van Bergen, Vrouwe van Zevenbergen. Na zijn huwelijk in 1548 met Marguerite de la Marck, Gravin van Aremberg, nam hij voor zich en zijn nakomelingen die naam aan.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver drie dwarsbalken van rood (Croy), 2 en 3 In zilver drie disselbijlen van rood, de twee bovenste afgewend (Renty).
Wapenvoerder: Philips van Croy, Hertog van Aerschot, geb. --, overl. Venetie 1595. Prins van Chimay, Graaf van Porcean en van Sinneghem, enz., erfkamerheer van Brabant, stadhouder van Vlaanderen.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver drie dwarsbalken van rood (Croy), 2 en 3 In zilver drie disselbijlen van rood, de twee bovenste afgewend (Renty); over alles heen een driemaal gedeeld en éénmaal doorsneden middenschild: 1 Gedeeld: a gedwarsbalkt van zilver en rood van acht stukken (Hongarije), b van blauw bezaaid met lelies van goud, in het hoofd over alles heen een barensteel van rood (Napels); 2 Gedeeld: a In zilver een verkort krukkenkruis van goud, vergezeld van vrier kleine krukkenkruisjes van hetzelfde (Jarusalem), b In goud vier palen van rood (Arragon); 3 Gedeeld: a In blauw drie lelies van goud en een zoom van rood (Anjou), b In blauw een omgewende, gekroonde, dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van rood (Gelre); 4 Gedeeld: a In goud een van rood getongde en genagelde leeuw van zwart (Gulick), b In blauw bezaaid met herkruiste kruisjes met spitse voet van goud, twee afgewende barbelen van goud (Vorstendom Barre); op dit middenschild over alles heen een hartschild van goud, waarop een schuinbalk van rood, beladen met drie geknotte adelaartjes van zilver, geplaatst in de richting van de schuinbalk (Lotharingen).
Het midden- en hartschild vormen het wapen van de hertogen van Lotharingen. Zijn moeder was n.l. Anna van Lotharingen.
Wapenvoerder: Karel Philips van Croy, Markies van Havre, geb. Brussel 1549, overl. Lotharingen 1613. Halfbroer van Philips van Croy, ridder van het Gulden Vlies, kamerheer van de Koning, lid van de raad van state.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In hermelijn een kruis van rood, beladen met vijf rozen van goud (Ste. Aldegonde); 2 en 3 In goud een schuinbalk van zwart, beladen met drie schelpen van zilver, geplaatst in de richting van de schuinbalk (Noircarmes).
Wapenvoerder: Philips van Ste. Aldegonde, geb. --, overl. 1574. Heer van Noircarmes, Maingoval, Bugnicourt, enz., stadhouder, kapitein generaal en grootbaljuw van Henegouwen.

 

 

Het Huis "De Lannoy" voerde het wapenschild: In zilver drie leeuwen van groen, gekroond van goud, getongd en genageld van rood.
Wapenvoerder: Philips de Lannoy, Heer van Beauvoir (of Beauvois), gouverneur van Vlissingen en Middelburg, krijgsoverste, maar vooral admiraal van Alva.

 

 

Het stamwapen van de hertogen van Brunswijk is: In rood twee beven elkaar geplaatste gaande en eenziende leeuwen van goud.
Wapenvoerder: Hertog Erik II van Brunswijk, Calenberg en Lunenberg, geb. 1528, overl. 1584. Diende in de Spaanse legers.

 

 

Wapen: In zilver een keper van hermelijn, vergezeld van drie spoorraderen van zwart.
Wapenvoerder: Sir Thomas Gresham, geb. 1519, overl. 1579. Londens koopman en financier, stichter van de Londense beurs (the Royal Exhange) en het Gresham college, engels gazant aan het hof van Margaretha van Parma.

 

 

Het Fries geslacht van Loo voerde het wapenschild: In rood twee schuin geplaatste zwaarden van zilver met gevesten van goud, de punten naar beneden gericht en vergezeld van vier klaverbladen van zilver.
Wapenvoerder: Mr. Albert van Loo, Heer van Hodenpijl, 'Commies van 's Konings fanacien'.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker