WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

 

 

 

KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN

 

 

 

wp-koenen-300
Duitsland - Nederland

 

 


Beschrijving:

 

Schild: In zwart drie gouden palen, de rechter geknot, uitgaande van de onderrand en gaande tot de middellijn.

Helm: aanziend

Wrong: zwart en goud

Helmteken: Twee omgekeerde schuingekruiste zwarte degens gaande over een zilveren anker, tussen een beurtelings van zwart en goud doorsneden vlucht.

Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

 

 

 

 

Aannemer:

- Koenen
- Bachman

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijdheen verdwenen.

 

wpschild-koenen-80
wapenschild
in kleur

wpschild-koenen-80-zw
wapenschild
gearceerd

 

De gouden palen:
De doorsneden vlucht:
Het zilveren anker:
De zwarte degens:

 

Bronnen:

- CBG, A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 48.
- CBG, Wapenkaart 1.7.2., Amsterdamsche geslachten, anno MCMI, door D.G. van Epen.
- CBG, C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, band 1, blz. 315.

 

Publicaties:

- A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 48.
- C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, band 1, blz. 315.

internet:

- Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 

 

Leonard Koenen, geb. in 1594, had drie zonen. Van de nakomelingen van den jongste, Arnold Koenen, die tot de katholieke kerk overgingen, is verder niets bekend; de tweede, Johann Koenen, geb. in 1624, woonde te Duren en was geh. met Anna Kleingarn, waarvan vier kinderen, o. a.:
1e Abraham Koenen, geb. in 1654, overl. te Duren 8 April 1712, geh. met Anna Catharina Trosdorf, bij wie hij zes kinderen verwekte, waarvan de namen onbekend zijn;
2e Johann Wilhelm Koenen, die volgt.

 

Johann Wilhelm-Koenen, pas genoemd, geb. in 1659, schepen te Duren, huwde te Stolberg met Eva Peltzer, geb. aldaar 5 Mei 1669, er overl. 20 Aug. 1730, dochter van Johannes en van Elisabeth Lachens.
Uit hunnen echt sproten acht kinderen, o. a.:
1e Abraham von Koenen, geb. te Duren in 1687, president der regeering te Kleef, 29 April 1749 tot den adelstand verheven, overl. te Kleef 5 Maart 1757, geh. aldaar op het kasteel Moyland 31 Jan. 1740 met Johanna Maria Geertruida Engelberts, weduwe van Dr. Wilhelm Bachman [Zij hadden geen kinderen, doch ingevolge van een bijzondere beschikking, is de adeldom overgegaan op de kinderen van Dr. W. Bachman,
die het wapen van Koenen hebben aangenomen].
2e Anna Catharina Koenen,
geb. te Duren in 1689, geh. aldaar 2 Sept. 1714 met Leonard Momma, geb. te Stolberg 22 Febr. 1682, overl. te Gulik 18 Juni 1759, zoon van Leonard Coenraad en van Maria Peltzer;
3e Johann Koenen,
geb. te Duren in 1690, overleed aldaar 7 Oct. 1738. Hij huwde te Stolberg 6 Dec. 1616 met Maria Momma, geb. aldaar 5 Febr. 1693, overl. te Duren 14 Juni 1765, dochter van Leonard Coenraad en van Maria Peltzer. Zij kregen negen kinderen.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 164,165, plaat 48

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.