WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

 

 

 

KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN

 

wp-coenen-300
KOENEN
Duitsland - Nederland

 

 


Beschrijving:

 

Schild: In zwart drie gouden palen, de rechter geknot, uitgaande van de onderrand en gaande tot de middellijn.

Helm: aanziend

Wrong: zwart en goud

Helmteken: Twee omgekeerde schuingekruiste zilveren zwaarden gaande over een zwart anker, tussen een beurtelings van zwart en goud doorsneden vlucht.

Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: Durven is Kunnen

 

 

Aannemer:

- Koenen

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-koenen-80
wapenschild
in kleur

wpschild-koenen-80-zw
wapenschild
gearceerd


-De 2½ gouden palen (zuilen) hebben betrekking op de totstandkoming van de Justiz-reformatie.

- Het zwarte anker:de verankering (volharding) in deze reformatie.

- De zilveren zwaarden met de punten naar beneden bedoelt het accepteren van deze reformatie. De bestrijding van deze reformatie is voorbij.

- De wapenspreuk ‘Durven is Kunnen’ is een vrije vertaling vanuit het oud Duitsche ‘Du Darfst - Du Könstes(ich traue mich - Im dürfen sie trauen)

 

Bronnen:

- CBG, Nederland's Patriciaat, 1e Jaargang, 1910, blz. 241-243.

 

Registratie:

- (nog) geen

 

Publicaties:

- Nederland's Patriciaat, 1e Jaargang, 1910, blz. 241-243.

internet:

- Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.