WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

 

 

 

KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN

 

 

 

wp-koennen-anker-zwart

KOENEN
Protestant - Düren

 

 Beschrijving:

 

Schild: In zwart drie gouden palen, waarvan die ter linkerzijde tot de halve hoogte reikt.

Helmteken: een zwart anker waarvóór twee zilveren zwaarden, met de punten schuin gekruist, en rustende op het anker, alles tusschen een beurtelings van zwart en goud doorsneden vlucht.

Dekkleden: zwart en goud.

 

 

 

 

wpschild-koenen-80
wapenschild
in kleur

wpschild-koenen-80-zw
wapenschild
gearceerd

 

Stamreeks.

I. Arndt Koenen, vermeld te Düren 1556, overl voor 1574, tr. N. N.
II. Huprecht Koenen, vermeld te Düren 1574, overl voor 1625, tr. N. N.
III. Johann Koenen, vermeld te Düren 1625, overl omstreeks 1660. tr. N. N.
IV. Johann Koenen, geb. 1624, koopman te Düren, overl 1689. tr. omstreeks 1651 Anna Kleingarn, overl na 1689.
V. Johann Wilhelm Koenen, geb. 1661, koopman te Düren. Schepen in het hoofdgericht aldaar 1711, tr. 1e 1686 Marie Schoeller geb. Gulik 18 Jan. 1665, overl aldaar 30 Juli 1705, dr. van Johann en Margaretha Huppertz.
Uit dit huwelijk:
1. Johann, volgt VI.
2. Abraham, werd 29 April 1749 door Koning Friedrich II in den Pruissischen adelstand verheven.

 

VI. Johann Koenen, geb. 1686, lakenfabrikant te Düren. begr. aldaar 7 Oct. 1738, tr. Stolberg 6 Dec. 1716 Maria Momma, ged. aldaar. 5 Feb. 1693, begr. Düren 14 Juni 1765, dr. van Leonard Conrad en Maria Peltzer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus, volgt VII.
2. Johannes, werd 11 Mei 1802 (diploma dd. 18 Mei. 1802) door Koning Friedrich Wilhelm in den Pruissiscben adelstand verheven.

 

VII. Johannes Wilhelmus Koenen, ged. Düren 5 Aug. 1725, koopman te Amsterdam, overl aldaar 22 Aug. 1794, tr. Gulik 13 Aug. 1759 Anna Barbara Elisabeth Stalman, geb. aldaar 1721, begr. Amsterdam 9 Dec. 1802, dr. van Hendrik Arnold en Margaretha Adelheid Graver.

VIII. Hendrik Jacob Koenen, ged. Gulik 4 Jan. 1765, lid van het handelshuis Bock en Koenen te Amsterdam, raad aldaar 1805, overl Amsterdam 11 Dec. 1808, tr. als weduwnaar van Marianne Wilhelmina Neël, 2e Delft 22 Maart. 1801 Francona Antoinetta Coenradina Pauw, geb. aldaar 1 Mei 1776, overl Haarlem, h. Buitenrust, 30 Juni 1846, dr. van Mr. Engelbert en Cornelia Hillegonda (barones) des Villates.

IX. Mr. Hendrik Jacob Koenen, geb. Amsterdam 11 Jan. 1809, letterkundige, lid van den gemeenteraad van Amsterdam 1842, wethouder aldaar 1647-‘51, lid prov. staten van N.-Holland 1850, curator van het Atheneum Illustre te Amsterdam, overl Haarlem 13 Sept. 1874, tr. Leiden 28 Oct. 1831 Dionysia Catharina van Halteren, geb. aldaar 18 Dec. 1805, overl Haarlem 8 Sept. 1868, dr. van Mr. Daniel en Adriana Agatha Cau.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Adriaan, volgt X.
2. Anna Adriana Agatha Cornelia Koenen, geb. Amsterdam 30 Juli 1838 [Haarlem, h. Buitenrust.]

 

X. Mr. Daniel Adriaan Koenen, geb. Amsterdam 2 Aug. 1835, industrieel, lid prov. staten van N.-Holland 1881-89, lid gemeenteraad van Amsterdam, overl Utrecht 21 Maart 1897, tr. Amsterdam 19 Juni 1863 Ignatia van Notten, geb. aldaar 8 April 1839, overl Velzen, h. Beeckzangh, 2 Aug. 1889, dr. van Mr. Frederik Hendrik en Jacoba Catherina van Heukelom.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jacob Koenen, volgt XI.
2. Frederik Hendrik Koenen, geb. Amsterdam 17 Mei 1866. [Manchester.]
3. Salomon, volgt XIbis.
4. Jacoba Catharina Dionyaia Koenen, geb. Amsterdam 29 Oct. 1874, tr. Utrecht 2 Oct. 1900 Mr. Andrew de Graaf, geb. Rotterdam 17 Oct. 1867, advocaat te Utrecht, zn. van Ds. Nicolaas Hendrik en Johanna Elisabeth Pierson. [Utrecht.]
5. Cornelia Margaretha Koenen, geb. Nieuwer-Amstel 25 Mei 1878. [Utrecht.]

 

XI. Mr. Hendrik Jacob Koenen, geb. Amsterdam 10 Juli 1864, redacteur van het dagblad De Telegraaf 1893-1901, hoofdambtenaar ter secretarie van Amsterdam 1901-‘07, geschiedkundige, overl Laag Soeren 23 Mei 1907, tr. Utrecht 12 April 1894 Johanna Carolina de Graaf, geb. Rotterdam 26 Maart 1866, dr. van Ds. Nicolaas Hendrik en Johannes Elisabeth Pierson. Baarn.]
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Adriaan Koenen, geb. ‘s Gravenhage 9 Juni 1895.
2. Ignatia Elisabeth Jacoba Koenen, geb. ’s Gravenhage 3 Oct. 1897.
3. Ida Maria Adriana Koenen, geb. ’s Gravenhage 9 Dec. 1899.
4. Nicolaas Hendrik Koenen, geb. ’s Gravenhage 27 Nov. 1901.

 

XIbis. Salomon Koenen, geb. Amsterdam 20 Feb. 1871, rijks-landbouwleeraar in algemeenen dienst, tr. Utrecht 25 Mei 1899 Daniela Annetta de Graaf, geb. Rotterdam 19 Sept. 1869, dr. van Ds. Nicolaas Hendrik en Johanna Elisabeth Pierson. [Wageningen.]

Uit dit huwelijk:
1. Ignatia Koenen, geb. Deventer 26 Mei 1901.
2. Clasina Jacoba Koenen,geb. Deventer 9 Aug. 1902.
3. Daniel Adriaan Koenen,geb. Deventer 21 Sept. 1903.
4. Nicolaas Hendrik Koenen, geb. Deventer 26 Dec. 1904.

 

Uit:
Nederland's Patriciaat, 1e  jaargang, 1910 blz. 241-243

 

- Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.