GenealogieŽn

Genealogie van Hotze Popkes STEGENGA

 

 


Genealogie
van
blanco-80-94
Hotze Popkes Stegenga

Inhoud
Voornamen
Familienamen
Gezinnen
Meer

Verwijzingen

Voor reacties

 

 

Naamsaannemingsregister Friesland 1811

 

Wat is een Register van Naamsaanneming?

 

STEGENGA

STEGINGA

STEIGINGA

 

STEGENGA

 

Stegenga, Boreas Herres, Oudega. Tekent Steegenga

††† k. Herre 23, in dienst, Kornelis 20, Popke 15, Gepke 12, Antje 21

Mairie Koudum, fol. 131

 

Stegenga, Age Popkes, Kolderwolde

††† k.
Aaltje 1 ĺ jaar

Mairie Koudum, fol. 141

 

Stegenga, Hotze Popkes, Oudega

††† k. Aaltje 5 maanden

Mairie Koudum, fol. 140v

 

 

STEGINGA

 

Familienamen 1811

Steginga, Kornelis Wiebes vrouw, Uilkien Klazes, Harich

††† k. Wiebe 9, Hiltie 1

††† Mairie Balk, deel 1, fol. 125v

 

Familienamen 1811

Steginga, Minne Lammerts, Sneek

††† k. Lammert 18, Aale 16, Popke 10, Aukje 12, Grietje 6, Tietje 4, Gerbrig 1

††† Mairie Sneek, fol. 53v

 

Familienamen 1811

Steginga, Popke Herres, Sondel

††† k. Klara 4 jaar + 10 maanden, Herre 3, Jaco 3 maanden

††† Mairie Balk, deel 2, fol. 49v

 

Familienamen 1811

Steginga, Uilk Wiebes

††† Heeft de aangifte aan zijn curatoren overgelaten.

††† Balk, BRF 3713

 

 

STEIGINGA

 

Familienamen 1811

Steiginga, Wiepkjen Freerks, Sondel

††† k. Marten 23, Trijntie 21, Wiebe 19, te Doniaga, Freerk 17, Sakjen 13, Antie 12, Klaas 9

††† N.B. Zie ook: Balk 2, fol. 47v, Wiepkjen wed. Willem Martens Beukens

††† Mairie Balk, deel 1, fol. 15v

 

Familienamen 1811

Beukens, Willems Martens, weduwe Wypkien Freerks Steiginga, Sondel

††† k. Trijntje 21, Sondel, Wiebe 19, Doniaga, Freerk 17, Sondel, Sakjen 13, Antie 12, Klaas 9, Marten

††† N.B. De moeder neemt de naam Beukens aan voor haar kinderen

††† Balk 2, fol. 47v

 

Familienamen 1811

Steiginga, Popke Anes, Koudum

††† k. Berend 21, Ane 20, Pieter 19, Sierd 13, Teetske 22

††† Mairie Koudum, fol. 21

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995