III

c

gezin

Hotze Popkes STEGENGA
(STEEGENGA, STEIGENGA, STEIGINGA)
geb Wijckel 18.01.1787
ber boer, huisman not
overl Hemelumer Oldeferd 14.12.1842
aangiftedatum 16 december 1842, akte nr. 52
tr Oudega 09.12.1810
Treg Herv. Gem. Oudega-Kolderwolde DTB nr. 382, 1690-1810
Antje Douwes FEENSTRA
geb Kolderwolde 12.10.1790
ged Oudega 31.10.1790 Ned. Herv.
ber boerin
not
overl Koudum (Hemelumer Oldeferd) 20.01.1842
aangiftedatum 21 januari 1842, akte nr. 3Gezin STEGENGA FEENSTRA

Het gezin woonde te Koudum

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Aaltje STEEGENGA
geb Hemelumer Oldeferd 24.08.1811
aangiftedatum 26 augustus 1811, blad nr. 43
overl

 

IV

b

Trijntje Hotzes STEIGENGA
geb Oudega 13.10.1817
ber

overl Hemelumer Oldeferd 05.09.1847
tr Hemelumer Oldeferd 02.06.1836
akte nr 17
Jacob Ykes HOEKSTRA
geb Hemelumer Oldeferd 09.10.1814
vader: Ike Jottjes Hoekstra
moeder: Hendrikje Jacobs van der Veer

ber
overl

Zeven kinderen

IV

c

Popke Hotzes STEIGENGA
geb Workum 17.11.1822
aangiftedatum 18 november 1822, akte nr. 110
ber
overl
tr
Hemelumer Oldeferd 18.04.1847 akte nr 8
Akke Gaeles BAAIMA
geb
Wymbritseradeel 13.11.1826
aangiftedatum 14 november 1826, akte nr. 196
ber
overl

gezin

IV

d

Marten Hotzes STEIGINGA
geb Workum 16.04.1826
aangiftedatum 17 april 1826, akte nr. 37
ber
overl
Hemelumer Oldeferd 01.10.1854
aangiftedatum 3 oktober 1854, akte nr. 52
tr
Hemelumer Oldeferd 30.05.1849 akte nr 20
Jakobje Gaeles BAJEMA (BAYEMA)
geb
Wymbritseradeel 03.01.1830
aangiftedatum 5 januari 1830, akte nr. 2
ber
overl

gezin

- Genealogie van Hotze Popkes Stegenga
-
Wazamar archief

 Naamaannemingsregister Friesland 1811

Stegenga, Hotze Popkes, Oudega

 

k. Aaltje 5 maanden

Mairie Koudum, fol. 140

 

 

Notarile archieven

Uit dergelijke akten haalt men veel informatie over een familie. Zoals de juiste voor en achternamen. De beroepen en welke gebeurtenissen met welke relaties.

 

jaar

plaats

notaris

akte

1840

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007010 repertoire nr. 72 d.d. 19 november 1840
Hypotheek

Betreft een kapitaal van fl. 13.000

- Hotze Popkes Stegenga, huisman te Koudum als debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs als crediteur

 

jaar

plaats

notaris

Akte

1840

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007010 repertoire nr. 73 d.d. 19 november 1840
Hypotheek

Betreft een kapitaal van fl. 1000

- Hotze Popkes Stegenga, huisman te Koudum als debiteur
- Ymkje Andries Schots, weduwe van Yke Douwes Feenstra, boerin te Kolderwolde als crediteur

 

bronnen:

- Nationaal Archief Den Haag
- Tresoar

Internet:

- Tresoar

Voor reacties