II

144

145

gezin

Douwe Wiebes VEENSTRA FEENSTRA  
ged Oldetrijne 20.05.1759 Ned. Herv.
ber landbouwer, boer
not
overl Tjerkgaast 15.08.1828
aangiftedatum 16 augustus 1828, blad nr. 12
tr Oudega-Kolderwolde 01.06.1788
(DTBnr. 382)
Trijntje Ykes BOUMA
ged Oudega 08.04.1770
vader: Yke NN
moeder: Antje Bookes

ber boerin
overl Tjerkgaast 08.04.1839
aangiftedatum 9 april blad nr. 5

 

Gezin FEENSTRA - BOUMA

Zij woonden te Tjerkgaast

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

 

a

Antje Douwes FEENSTRA
geb Kolderwolde 12.10.1790
ged Oudega 31.10.1790 Ned. Herv.
ber boerin
not
overl Koudum (Hemelumer Oldeferd) 20.01.1842
aangiftedatum 21 januari 1842, akte nr. 3
tr Oudega 09.12.1810
Treg Herv. Gem. Oudega-Kolderwolde DTB nr. 382, 1690-1810
Hotze Popkes STEGENGA 
geb 1787
ber boer
overl Hemelumer Oldeferd 14.12.1842
aangiftedatum 16 december 1842, akte nr. 52

 

III

72


73


--

b

Wiebe Douwes FEENSTRA
geb Kolderwolde 24.10.1792
ged Oudega en Kolderwolde 18.11.1792
ber werkman, timmerman, landbouwer, boer
overl Oudemirdum (Gaasterland) 24.08.1849
aangiftedatum 24 augustus 1849, blad nr. 24 (suppl. nr. 1-20)
tr 1 Balk 19.04.1815
Grietje Robijns de JONG
geb Harich 23.11.1790
ged Harich 25.12.1790 Ned. Herv.
ber boerin
overl Oudemirdum 26.06.1829
aangiftedatum 27 juni 1829, blad nr. 34
tr 2 Gaasterland 09.05.1830
akte nr 10
Wobbigjen Murks KOK
geb Tjerkgaast 07.11.1795
ged Tjerkgaast 22.11.1795 Ned. Herv.
ber
overl Gaasterland 12.08.1849
aangiftedatum 13 augustus 1849, blad nr. 15

gezin 1
gezin 2

III

 

c

Yke Douwes FEENSTRA
geb Oudega (Hemelumer Oldeferd) 26.02.1795
ged Oudega 19.04.1795 Ned. Herv.
ber landbouwer
overl Oudega 27.08.1839
aangiftedatum 28 augustus 1839, akte nr. 53
tr Hemelumer Oldeferd 17.05 1817
akte nr. 7
Ymkjen (Ymkje) Andries SCHOTS
geb Balk 20.12.1795
ged Balk 03.01.1796
vader: Andries Annekes Schots (ber landbouwer, visscher)
moeder: Tjal Jochums Schots

ber boerin
overl
Kolderwolde 06.09.1849
aangiftedatum 7 september 1849, akte nr. 59

gezin

III

 

d

Botte Douwes FEENSTRA
geb Oudega 14.06.1797
ged Oudega 25.06.1797 Ned. Herv.
ber
overl Haskerland 27.08.1841
aangiftedatum 28 augustus 1841, blad nr. 25
tr Koudum 25.05.1820
Akte nr. 8
Sjoukjen Klazes JANSMA
geb Nieuweschoot 1796
vader: Klaas Jans Jansma
moeder: Grietje Meines

ber
overl

 

III

 

e

Dieuwke (Dieuke, Doike) Douwes FEENSTRA
geb Nijega 26.08.1799
ged Oudega 08.09.1799 Ned. Herv.
ber
overl
Oudega 15.05.1851
aangiftedatum 16 mei 1851, akte nr. 23
tr Hemelumer Oldeferd 12.07.1821 akte nr 11
Jolle Jelles MEINESZ
geb Balk 27.05.1799
ged Balk 09.06.1799
vader: Jelle Meinesz
moeder: Fenna Jolles

ber koopman
overl

 

III

 

f

Anskjen Douwes FEENSTRA
geb Nijega 17.02.1802
ged Oudega 07.03.1802 Ned. Herv.
ber
overl
tr Koudum (Hemelumer Oldeferd) 29.06.1820
akte nr. 11
Willem Reimers de VRIES
geb Ferwoude 1797
vader: Riemer Pieters de Vries
moeder: Magdalena Gabes

ber
overl

 

III

 

g

Anne Douwes FEENSTRA
geb Nijega 30.09.1804
ged Oudega 14.10.1804
ber
overl Hemelum 08.07.1869
tr Koudum (Hemelumer Oldeferd)13.05.1826
akte nr 15
Trijntje Klazes LANGERAAP
geb Sloten 27.05.1799
ged Sloten 11.03.1804 Ned. Herv.
vader: Klaas Jelles Langeraap (ber kuiper)
moeder: Murkjen Hendriks Visser (Nardus??)

ber
overl

 

III

 

h

Marijke Douwes FEENSTRA
geb Nijega 11.01.1807
ged Oudega 25.01.1807 Ned. Herv.
ber
overl
tr Balk (Gaasterland) 20.10.1824
akte nr. 22
Meyne Aants ZELDENTHUIS
geb Harich 1801
vader: Aant Meines Zeldenthuis
moeder:
Kille Obbes de Jong
ber
overl

 

III

 

i

Marten Douwes FEENSTRA
geb Oudega 12.06.1810
ged Oudega 24.06.1810 Ned. Herv.
ber
overl Hemelumer Oldeferd 27.05.1812
aangiftedatum 28 mei 1812, blad nr. 11

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

 

Naamaannemingsregister 1812

Veenstra, Douwe Wiebes, Oudega

 

    k. Wiebe 19, Yke 16, Botte 14, Anne 7, Marten 1, Antje 21, Doike 12, Anskjen 9, Marijke 4

Mairie Koudum, fol. 138

[daar Douwe Wybes niet kon lezen en schrijven (ook niet bij het huwelijk van zijn zoon Wiebe in 1815) had hij waarschijnlijk niet het idee dat Feenstra wel eens Veenstra zou kunnen zijn. Zijn kinderen wisten dit wel of niet, maar schreven in ieder geval hun familienaam als Feenstra.]

 

Naamaannemingsregister 1812

Ykes, Trijntje, Oudega

    Mairie Koudum, fol. 139

namreg-Ykes-600

Voor ons Adjunct Maire der Gemeente van Koudum, Canton Hindelopen, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Trintje IJkes wonende te Oudega heeft dezelve verklaard dat zij aanneemt de naam van IJkes voor familie naam en . . .  verklaard niet te kunnen schrijven hebben wij acte alleen getekend den 11 Januari 1812.

 

Naamaannemingsregister 1811

Jansma, Klaas Jans, Nieuweschoot

 

    k. Jan 19, Meine 14, Teunes 11, Jolle 6, Jeltje 22, Balk, Hinke 21, Loltje 17, Balk, Sjoukjen 15, Trientje 10, Stijntje 8, Korneliske 4 3/4, Fokje 3

Mairie Knijpe, fol. 54

namreg-Jansma-500

Voor Ons lid in het Gemeente-Bestuur van Schoterland, Canton Heerenveen, Arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Klaas Jans Wonende te Nieuweschoot, heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt den naam van Jansma voor familienaam. Dat hij heeft het navolgende getal zonen dochters, te weten: Jan oud 19 jaar, Meine oud 14 jaar, Teunes oud 11 jaar, Jolle oud 6 jaar, alle bij hem inwonende. Jeltje oud 22 jaar wonende te Balk, Hinke oud 24 jaar, bij hem inwonende, Loltje oud 17 jaar, wonende te Balk, Sjoukjen oud 15 jaar, Trientje oud 10 jaar, Stijntje oud 8 jaar, Korneliske oud 4 jaar, Fokje oud 3 jaar, alle bij hem inwonende.
En heeft deze met ons verteekend den elfden Decenber een duizend acht honderd en elf.

Trouwregister Hervormde gemeente

Oudeschoot-Nieuweschoot-Mildam-Rottum-Katlijk, 1788
   DTB nr:    608, 1746 – 1811
Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1788
   DTB nr:    601, 1729 - 1811

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 april 1788, Oudeschoot

       Man:    Klaas Jans, Nieuweschoot
     Vrouw:    Grietje Meines, Nieuwehorne

 

Naamaannemingsregister 1811

de Vries, Riemer Pieters, weduwe Magdalena Gabes, Ferwoude

 

    k. Meindert 19, Willem 14, Sybe 12, Douwe 10, Pieter 8

Mairie Tjerkwerd, fol. 7

namreg-De-Vries

Voor ons Maire der Gemeente van Tjerkwerd, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Magdalena Gabes wonende te Terwoude heeft dezelve verklaard dat zij de naam van de Vries voor familie-naam, voor Meindert oud 19, Willem 14, Sijbe 12, Douwe 10 en Pieter oud 8 jaren bij haar wijlen man Riemer Pieters in egt verwekt en heeft verklaard niet te kunnen teekenen den 16 December 1811.

 

Naamaannemingsregister 1811

Zeldenthuis, Aarnt Meines, Harich. (Vrouw Kille Obbes de Jong, overleden)

 

    k. Meine 10

Mairie Balk, deel 1, fol. 117v

namreg-Zeldenthuis-500

Voor Ons, Baljuw benevens het Gemeente-Bestuur van Gaasterland, waarnemende de functie van Maire in de Gemeente Balk, Canton Lemmer, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Aant Meines wonende te Harig heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt den naam van Zeldenthuis voor Familie-Naam, en dat hij heeft één kind, met name Meine, oud tien jaren, bij hem in huis wonende, en door hem bij zijne wijlen huisvrouwe Kille Obbes de Jong, in echte verwekt.
En heeft deze met ons vertekend. Den 24 December 1811.

Voor reacties