III

b

gezin

Age Popkes STEGENGA (STEIGINGA)
geb
Wijckel, Gaasterland 21.01.1785
ged
Wijckel, Gaasterland 20.02.1785
ber
overl als
Age Popkes Steiginga te Hemelumer Oldeferd 24.08.1833
aangiftedatum 24 augustus 1833, akte nr. 67
tr
Bevestiging Oudega, Hemelumer Oldeferd 28.05.1809
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Kolderwolde 1690-1810
Ymkje Jeljers (Jelgers) BOUMA
geb
afkomstig van Kolderwolde
vader:
moeder:

ber
overl

 

Gezin STEGENGA BOUMA

Het gezin woonde

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Aaltje Ages STEIGENGA
geb 1809
ber
overl Hemelumer Oldeferd 03.01.1836
aangiftedatum 4 januari 1836, akte nr. 1
ongehuwd

 

IV

b

Minke Ages STEIGINGA
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 08.03.1813
aangiftedatum 9 maart 1813, blad nr. 10
vader: Age Popkes Steiginga
moeder: Ymkje Jelgers
ber
overl Hemelumer Oldeferd 08.06.1835
aangiftedatum 9 juni 1835, akte nr. 27
ongehuwd

 

IV

c

Popke Ages STEIGINGA
geb Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) 30.07.1816
aangiftedatum 3 augustus 1816, blad nr. 44
vader: Age Popkes Steiginga
moeder: Ymkjen Jelgers Bounach

ber
overl Hemelumer Oldeferd 02.03.1840
aangiftedatum 3 maart 1840, akte nr. 7
ongehuwd

 

IV

d

Jeljer (Jelger) Ages STEIGENGA (STEIGINGA)
geb Hemelumer Oldeferd 01.09.1819
aangiftedatum 4 september 1819, blad nr. 66
vader: Age Popkes Steiginga
moeder: Ymkje Jeljes Bouma
ber
overl Hemelumer Oldeferd 20.10.1841
aangiftedatum 21 oktober 1841, akte nr. 49
ongehuwd

 

IV

e

Rintje Ages STEIGINGA
geb Hemelumer Oldeferd 20.05.1821
aangiftedatum 22 mei 1821, blad nr. 37
vader: Age Popkes Steginga
moeder: Ymkje Jelgers Bouwma
ber
overl Hemelumer Oldeferd 05.09.1837
aangiftedatum 6 september 1837, akte nr. 41

 

IV

c

Richtje STEGINGA
geb Hemelumer Oldeferd 28.08.1824
aangiftedatum 31.08.1824, blad nr. 71
vader: Age Popkes Steginga
moeder: Ymkjen Jelgers Bouwma
ber
overl

 

- Genealogie van Hotze Popkes Stegenga
-
Wazamar archief

 

Naamaannemingsregister 1811

Stegenga, Age Popkes, Kolderwolde

 

k. Aaltje 1 jaar

Mairie Koudum, fol. 141

 

bronnen:

- Nationaal Archief Den Haag
- Tresoar

Internet:

- Tresoar

Voor reacties