GenealogieŽn

Genealogie van Rinske POSTHUMUS

 

 


Genealogie
van
foto-19-85
Rinske Posthumus

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

Verwijzingen

Voor reacties

 

 

De oudst bekende voorouder van Rinske Posthumus is Nanning Joosten geboren omstreeks 1745, van beroep soldaat, trouwde (1) te Leeuwarden in de GalileeŽr kerk op 17 november 1765 met Marijke Hommes, geboren te Leeuwarden, overleden voor 1773. Nanning Joosten trouwde (2) te Leeuwarden in de Westerkerk op 16 mei 1773 met Marijke (Maria) Hendriks WORMS, gedoopt te Leeuwarden op 17 december 1751, dochter van Hendrik Worms en Douwtje Awans, overleden op Schiermonnikoog op 24 december 1840.

 

Waar komt de familienaam Posthumus vandaan?

 

Uit: Winkler-1885.

"Een halve wees is ook het kind dat na zijn vaders dood geboren wordt. Zulk een kind noemden de Romeinen een postumus of postuma, al naar dat dit kind een knaapje was of een meiske. De maagschapnaam Postumus is zekerlik oorspronkelijk gegeven aan zulk eenen nageborenen knaap." Gaat er vanuit dat de naam Postuma echter niet van zo'n meisje later op haar kinderen overging. Vermoedt dat het een quasi-latijnse vorm van Postma is. "Waarschijnlijk is er verwarring onder al deze namen, door onverstand ontstaan en door verwisseling een verbastering van Oud-Friesch en Latyn, by toevallige overeenkomst in form en klank. Hoe het zy, ik kan geenen uitweg vinden uit den doolhof van deze geslachtsnamen."

 

 

Volgens de Naamsaannemingsregisters in Friesland

De registers van de eilanden (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland) en Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden ontbreken. Het is bekend dat die van Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Leeuwarderadeel en Westdongeradeel hiaten vertonen.
Bron:
Familienamen 1811

In 1811 namen ca 73 personen de geslachts- of familienaam Posthumus aan.
De meeste hiervan zijn geen familie van elkaar.

 

 

Volgens de Naamsaannemingsregisters in Overijssel

In 1811 nam Lucas Dirks de al door hem gebruikte familienaam Posthumus aan. Hij deed dat te Giethoorn, akte nr 263.

 

 

Volgens de Encyclopedie van NAMEN
door A. Huizinga 1955

 

Posthumus, 3g, 23, 73a

3 Patronymika
g Posthum (na de dood van de vader geboren dochter)

23 Familiebetrekkingen
na de dood van de vader geborenen

73 De klassieken
a Latijnse namen

Posthuma verbastering van Postma?
Postmus verbastering van Posthumus?

 

 

Volgens het Meertens Instituut

Posthumus

 

 

De spreiding (in 1993) van de familienaam Posthumus in Nederland

 

http://howie.besite.be/~uhuru/names_nl/love.php?name=Posthumus

 

http://www.familienaam.nl/

 


© WAZAMAR
sinds 1995