19

152
---


153

gezin 1
gezin 2

Nanning Joosten (Joestens) (POST(HU)MUS, POSTHUMA)
ged Leeuwarden? 1745
vader: Joost
moeder:
ber soldaat
overl Schiermonnikoog 06.06.1806
otr 1 Leeuwarden 26.10.1765
DTB nr: 2000
tr 1 Leeuwarden 17.11.1765 in de GalileeŽr kerk
DTB nr: 995
Marijke Hommes
geb Leeuwarden
vader:
moeder:

overl < 1773
otr 2 Leeuwarden 03.04.1773
DTB nr: 2000
tr 2 Leeuwarden 16.05.1773 in de Westerkerk
Marijke (Maria) Hendriks WORMS
ged Leeuwarden 17.12.1751

vader: Hendrik Worms
moeder: Douwtje Awans

overl Schiermonnikoog 24.12.1840
aangiftedatum 25 december 1840, blad nr. 4

 

Gezin POSTHUMUS - WORMS

Het gezin woonde te Leeuwarden

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

76

77

a

Hendrik Nannings POST(HU)MUS
geb Leeuwarden 13.03.1774
ged Leeuwarden 27.03.1774
ber veldwachter, grofsmid, bode
overl Schiermonnikoog 24.12.1848
tr Schiermonnikoog 18.09.1803
Susanne Pieters KROOK
geb Schiermonnikoog 26.07.1771
overl Schiermonnikoog 23.01.1848
aangiftedatum 24 januari 1848, blad nr. 3

gezin

II

 

b

Nanning Nannings
geb Leeuwarden 17.06.1780
ged Leeuwarden 25.06.1780
overl

 

II

 

c

Doutie POSTMUS
geb Leeuwarden 11.03.1782
ged Leeuwarden 17.03.1782
overl

 

II

 

d

Sybrandus (Nanneng) Nannings van der LEEST
geb Leeuwarden 19.06.1790
ged Leeuwarden 04.08.1790
ber varensgezel
overl voor 20.05.1820
tr
Schiermonnikoog 16.06.1815 akte nr 7
Rinske (Renske) Jans VLASTRA (FLASTRA)
geb Westdongeradeel 30.08.1793
ged Holwerd 22.09.17931793
ber
overl Oostdongeradeel 16.04.1841

gezin

 

 

 

Een zoon:

a Jan van der Leest
††
geb Schiermonnikoog 14.09.1816
††
aangiftedatum Schiermonnikoog 15 september 1816 blad nr 15
††
vader: Nanning van der Leest
†† moeder: Renske Jans Vlastra

†† overl

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief

bronnen:

- Tresoar
- Historisch Centrum Leeuwarden
- Genlias

Voor reacties
Walter Andreas Groen