19

152

gezin 1
gezin 2

Nanning Joosten (POST(HU)MUS)
ged Leeuwarden? 1745
vader:
moeder:

ber soldaat
overl Schiermonnikoog 06.06.1806

 

----

 

otr 1 Leeuwarden 26.10.1765 DTB nr: 2000
tr 1 Leeuwarden 17.11.1765 in de GalileeŽr kerk
DTB nr: 995
Maria Hommes
geb Leeuwarden
vader:
moeder:

overl < 1773153

 

otr 2 Leeuwarden 02.04.1773 DTB nr: 2000
tr 2 Leeuwarden 16.05.1773 in de Westerkerk
Marijke (Maria) Hendriks WORMS
ged Leeuwarden 17.12.1751

vader: Hendrik Worms
moeder: Douwtje Awans

overl Schiermonnikoog 24.12.1840
aangiftedatum 25 december 1840, blad nr. 4

Trouwen Posthumus - Worms

bron:

DTB nr: 997, 1772 - 1777

Nanning Joosten Soldaat onder de Friese Garde, en Maria Worms beide alhier, zijn hun huwelijks geboden, de eerste maal geproclameert den 2e mei 1773, de tweede maal den 9e , de derde maal den 10 dito en zijn dienzelven namiddag in de Wester kerk door Ds J.H. Schrader in hun huwelijk bevestigt.

copy originele aantekening

 

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief
- Genlias

Voor reacties
Walter Andreas Groen