III

64

65

Nicolaas GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1798
ged Hellevoetsluis 23.09.1798 NH
ber baas der zeilmakers bij de Marine
overl Vlissingen 22.12.1883
tr Hellevoetsluis 26.02.1818
Eva Pieternella VOSSEVELD
geb Nieuw Helvoet 16.02.1797
ged Hellevoetsluis 19.02.1797
ber huisvrouw
overl Vlissingen 11.02.1854
begr Vlissingen 15.02.1854

gezin
foto-64-80.gif
1868

Overlijdensakte Nicolaas Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1883 nr 280

Heden den twee en twintigsten van de maand december des jaars een duizend acht honderd drie en tachtig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Vlissingen, provincie Zeeland Pieter Gillis Laernoes oud vier en zestig jaren, van beroep Lijkdienaar, wonende te Vlissingen geen familie van de overledene alsmede Cornelis Laernoes, oud zeven en dertig jaren, van beroep Schilder wonende te Vlissingen geen familie van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den twee en twintigsten van de maand december des jaars achttien honderd drie en tachtig, in de gemeente Vlissingen te half tien ure, des morgens is overleden Nicolaas Groen, oud vijf en tachtig jaren, geboren te Hellevoetsluis, van beroep zonder, wonende te Vlissingen, weduwenaar van Eva Pieternella Vosseveldt, overleden te Vlissingen, zoon van Fokke Groen en van Pieternella van Es, beiden overleden te Hellevoetsluis.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

copy originele akte

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties