III

64

65

gezin
foto-64-80.gif
1868

Nicolaas (Klaas) GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1798
ged Hellevoetsluis 23.09.1798 NH
ber baas der zeilmakers bij de Marine
overl Vlissingen 22.12.1883
tr Hellevoetsluis 26.02.1818
Eva Pieternella VOSSEVELD
geb Nieuw Helvoet 16.02.1797
ged Hellevoetsluis 19.02.1797
ber huisvrouw
overl Vlissingen 11.02.1854
begr Vlissingen 15.02.1854

 

Gezin GROEN - VOSSEVELD

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

 

a

Pieternella Adriana Johanna GROEN
geb Hellevoetsluis 05.07.1818
overl Vlissingen 16.07.1886
tr Vlissingen 24.11.1841
akte nr 59
Jeremias de LANDMETER
geb Ritthem 12.09.1813
ber scheepstimmerman 2e klasse
overl Vlissingen 03.03.1862

Successiememorie nr 2/5672 1862

-

IV

 

b

Adriana GROEN
geb Hellevoetsluis 14.06.1819
ber huisvrouw
overl Nieuwe Diep 16.01.1888
tr Vlissingen 29.07.1846
akte nr 48
Coenraad KRIES
geb Vlissingen 25.08.1815
wijk H, nummer 24
aangiftedatum 26 augustus 1815 akte nr 152
Bij vonnis Arr. rechtbank Middelburg, 03.05.1837, naam kind gewijzigd in Kries. De naam was Krigs.
ber 2e zeilmaker aan boord van het Hoornschip
Etna, zeilmaker,
bewaarder bij de Marine te Den Helder
overl

-

IV

 

c

Leentje GROEN
geb Hellevoetsluis 12.06.1821

aangiftedatum Hellevoetsluis 13 juni 1821 akte nr 32

overl Hellevoetsluis 20.10.1822
aangiftedatum Hellevoetsluis 21 oktober 1822 akte nr 43

-

IV

 

d

Fokke Abram GROEN
geb Hellevoetsluis 19.03.1823

aangiftedatum Hellevoetsluis 20 maart 1823 akte nr 27
ber zeilmaker
Nationale Militie
overl Vlissingen 04.04.1844
tr Vlissingen 04.10.1843
akte nr 44
Elisabeth BAAN
geb Vlissingen 1822
ber huisvrouw
overl Vlissingen 25.08.1862
akte nr 190

gezin

IV

 

e

-
-


-


Abraham GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1825
ber huistimmerman 1e klasse,
commandeur van de zeilmakers op de marinewerf te Amsterdam *
Nationale Militie
overl Amsterdam? na 1891
tr 1 Vlissingen 22.03.1848
akte nr 4
Janna MELSEN
geb Middelburg 13.08.1825
akte nr 323
ber huisvrouw
overl Vlissingen 20.12.1859
akte nr 349
tr 2 Vlissingen 08.05.1861
akte nr 23
Clara Clazina GUILLAUME
geb Vlissingen 24.08.1825
ber huisvrouw
overl Vlissingen 04.04.1863
aangiftedatum 7 april 1863 akte nr 86
get François Guillaume (vader), François Guillaume (broer)

tr 3 Nieuwer-Amstel 28.01.1886 akte nr 6
Naatje van JOOLEN *
geb
Amsterdam 1838
vader: Jan van Joolen
moeder:
Catharina Dorothea Lingzé
ber
overl Amsterdam?

gezin 1
gezin 2
gezin 3

IV

 

f

Jan Adrianus GROEN
geb Hellevoetsluis 11.06.1829
ber kuiper, scheepstimmerman, werkman
overl Amsterdam 8.12.1887
tr Vlissingen 13.08.1851
Maria KEIZER (KEIJZER)
geb Vlissingen 10.03.1829
, wijk G, nummer 37
aangiftedatum Vlissingen 20 maart 1829 akte nr 78
ber huisvrouw
overl Amsterdam?

gezin

IV

 

g

Leentje GROEN
geb Hellevoetsluis 27.03.1831
ber huisvrouw
overl Vlissingen 26.03.1894
tr Vlissingen 16.12.1863
akte nr 79
Johannes de HEER
geb Vlissingen 04.04.1827
ber Scheepstimmerman 1e klasse
overl Vlissingen 29.10.1902

-

IV

 

h

Johanna Katrina (Catharina) GROEN
geb Hellevoetsluis 28.06.1833
aangiftedatum Hellevoetsluis 29 juni 1833 akte nr 54
overl Hellevoetsluis 15.11.1833
aangiftedatum Hellevoetsluis 15 november 1833 akte nr 164

-

IV

32
33

i

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25

gezin 1
gezin 2
Andries Groen
1867

IV

 

j

Johanna GROEN
geb Vlissingen 14.04.1838
overl Vlissingen 13.05.1850
aangiftedatum 14 mei 1850, akte nr 100
get Johannes Meskes, Cornelis Corneliszoon de Wolff

-

IV

 

k

Jacoba Geertruida GROEN
geb Vlissingen 16.05.1840
overl Vlissingen 28.06.1840

aangiftedatum 29 juni 1840, akte nr 146
get Nicolaas Groen (vader), Daniel Koene

-

 

Het gezin woonde te:

- Hellevoetsluis, Westzanddijk No 84. [1818 - 1834]
- Vlissingen, Oostzijde Dok No 101 [1834 - 1854]

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

 

Naatje van JOOLEN
geb
Amsterdam 1838
vader: Jan van Joolen
moeder:
Catharina Dorothea Lingré
ber
overl

tr 1
gesch
Aart van PUTTEN
geb
vader:
moeder:
ber
overl
tr 2 Purmerend 21.11.1869
akte nr 35
Theunis HONIJK
geb Purmerend 1826
vader: Gerrit Honijk
moeder: Swaantje Salm

ber bode telegraafbur.
overl
Gerrit Honijk is weduwnaar van Antje Bakker
tr 3 Nieuwer-Amstel 28.01.1886 akte nr 6
Abraham GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1825
ber huistimmerman 1e klasse
Nationale Militie
overl Amsterdam? na 1891
Abraham Groen is weduwnaar van Janna Melsen en Clasina Clara Gaullaume

 

bronnen:

- Genlias
-
Zeeuws Archief
- voor de samenstelling van het gezin:
BEV
olkingsregister Vlissingen 1846 - 1850 Wijk L 101, Oostzijde Dok 101.
(na 1906 Dokkade nr 53; na 1982 terrein Kon. Mij SCHELDE)
- voor de geboorte-, trouw- en overlijdensakten:
B
urgerlijke Stand van Vlissingen, Hellevoetsluis, Rithem, Amsterdam en Dinteloord en Prinsenland.
- voor de dopen:
Doopregisters van de Nederlands Hervormde Kerk te Hellevoetsluis.

Voor reacties