II

65


64

Eva Pieternella VOSSEVELDT
geb Nieuw Helvoet 16.02.1797
ged Hellevoetsluis 19.02.1797
ber huisvrouw
overl Vlissingen 11.02.1854
begr Vlissingen 15.02.1854
tr Hellevoetsluis 26.02.1818
Nicolaas GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1798
ged Hellevoetsluis 23.09.1798 NH
ber baas der zeilmakers bij de Marine
overl Vlissingen 22.12.1883

 

Overlijdensakte Eva Pieternella Vosseveldt

bron:

Burgerlijke Stand Vlissingen 1854 Nr 37

Heden den dertienden van de maand februarij des jaars duizend acht honderd vier en vijftig, verscheen voor mij wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, Provincie Zeeland, Jacobus Cornelis Bebelaar, oud vijfendertig jaren, van beroep Lijkdienaar, wonende te Vlissingen, bekende van de overledene, alsmede Johannes Meskers, oud acht en zestig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende te Vlissingen, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den elfden van de maand februarij des jaars achttienhonderd vier en vijftig, binnen de Stad Vlissingen te half een ure des morgens is overleden Eva Pieternella Vosseveldt, oud zes en vijftig jaren, geboren te Hellevoetsluis van beroep zonder, wonende te Vlissingen huisvrouw van Nicolaas Groen van beroep zeilmakers baas bij de Marine te Vlissingen.

En is hiervan aanstonds opgemaakte deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij onderteekend.

copy originele akte:

 

- Genealogie van Eva Pieternella Vosseveld
- Wazamar archief


Voor reacties