WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

36

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In groen een stappend schaap van zilver; 2 en 3 in blauw drie merletten van zilver; over alles heen een hartschild van zwart beladen met een wiel van goud.
Wapenvoerder: Gerard Amelisz van Hoogeveen, geb. Leidein 1524, overl. Leiden 1588. Pensionaris van Leidei, curator van de Hogeschool aldaar.

 

 

Wapenschild: In blauw een klaverblad van goud, komende uit een tronk van hetzelfde, geplaatst in de richting van een linkerschuinbalk.
Wapenvoerder: Haring van Glins, geb. --, overl. Emden 1572. Fries edelman, president van het Hof van Franeker.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw (Lauta); 2 en 3 In blauw een schoof van goud, van boven en van onderen vergezeld van een klaverblad van hetzelfde (Aysma).
De familie Lauta voerde oorspronkelijk in blauw een leeuw van goud; Hessel veranderde de kleuren in een leeuw van rood op een goud veld.
Wapenvoerder: Hessel Aysma, geb. --, overl. ca 1590. Invloedrijk Fries staatsman, lid van de Staten Generaal (1578), president van het Hof van Friesland, gezant naar Engeland.

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van groen, getongd, genageld en gekroond met een antieke kroon van rood.
Wapenvoerder: Hendrik van Nispen, geb. --, overl 1617. Raad en schepen van Dordrecht (1581), generaal muntmeester van de Verenigde Nederlanden, Baljuw en dijkgraaf van Woudrichem in het land van Altena (1590).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In zilver drie schuingekruiste rietstengels van groen, gebonden van zwart; II In rood een zwaard van zilver met een gevest van goud (Douma).
Het wapen van de Douma's, aan welk geslacht van Van Beyma moet zijn verwant geweest, maakte de helft van het wapenschild van de Beyma's uit.
Wapenvoerder: Jucke van Beyma, geb Dokkum ca 1540, overl. Leeuwarden 1598. Hoogleraar ssn de universiteit van Leiden (Rector Magnificus 1582), hoogleraar te Franeker (1596), raad in het Hof van Friesland, rechtsgeleerde en advocaat.

 

 

Wapenschild: In blauw drie boven elkaar geplaatste granaatappels van goud, geopend van rood.
Wapenvoerder: Jacobus Bouricius, geb. Dokkum 1544, overl. Leeuwarden 1622. Pensionaris van Leeuwarden en rechtsgeleerde.

Zie ook: Bouwer genaamd Bouricius

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een dwarsbalk van zwart, over alles heen een van zwart en zilver geschakeerd St. Andreaskruis (Aerssen); 2 en 3 In goud drie merletten van zwart.
Wapenvoerder: Cornelis
Aerssens, geb. uit een oud Brabants geslacht te Antwerpen 1545, overl. Den Haag 1627. Heer van Speijk, secretaris, tijdelijk raad en pensionaris van Antwerpen, houtvester van de Waranden in Henegouwen, griffier van de Staten Generaal (1584-1623).

 

 

Wapenschild: In groen drie jachtvalken van zilver, gekapt van goud.
Wapenvoerder: Jacob Valcke, geb. --, overl. Londen 1623. Heer van Cats en Wolfaartsdijk, pensionaris van Goes, raad van State, daarna raad en thesaurier van Zeeland.

 

 

Wapenschild: In goud een adelaar van blauw.
Wapenvoerder: Baerte van Idsaerda, geb. vermoedelijk te Ter Idzert 1528, overl. 1603. Lid van het college van gedeputeerde Staten van Friesland, raad in het Hof van Friesland en rechtsgeleerde.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker