WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

35

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een klaverblad van goud, van boven en van onderen vergezeld van een roos van zilver, geknopt en gepunt van goud.
Wapenvoerder: Douwe van Sytzama, geb. --, overl. 1607. Grietman van Idaarderadeel in het kwartier van Oostergo, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland, dijkgraaf van de "Leppedycken".

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver twee schuingekruiste sleutels van zwart (Schimmelpenninck); 2 en 3 In goud een van zilver en rood geschakeerd kruis (Van der Oye).
Wapenvoerder: Jacob Schimmelpenninck van der Oye, geb. --, overl. 1605. Burgemeester van Zutphen.

 

 

Wapenschild: In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw en op de borst een barensteel van blauw.
Het adelijke en aanzienlijke geslacht Van der Duyn is voortgekomen uit dat van Brederode en voert ook hetzelfde wapen.
Wapenvoerder: Reinier van der Duyn, geb. Dordrecht 1531, overl Spiers 1593. Ridder, Heer van Zaanen, raad in het Hof van Holland, raad van de Leenhove en de Leenkamer van Holland, raad van de admiraliteit van Holland, hoogheemraad van Delfland, opperste raad in het Hoge kamergericht te Spiers.

 

 

Wapenschild: In goud een dwarsbalk van blauw, van boven vergezeld van een uitkomende leeuw van rood, getongd en genageld van blauw; over alles heen een hartschild, gedeeld en ingehoekt van zilver en rood.
Wapenvoerder: Jan Baptiste Houwaert, geb. ca 1531, overl. St. Josse ten Noode 1599. Raad en rekenmeester van Brabant, dichter, rederijker en historieschrijver.

 

 

Wapenschild: in groen een wiel van goud.
Wapenvoerder: Jan de Brauw, geb. ca 1559, overl. 's Gravenhage 1619. Baljuw en dijkgraaf van Axel, Terneuzen en Biervliet, daarna Stadhouder van het eiland Zuid-Beveland.

 

 

Wapenschild: In rood drie eikels van goud, de steeltjes omlaag.
Wapenvoerder: Tiete van Hettinga in de Hommerts, geb. --, overl. 1574. Gouverneur van Sneek en grietman van Wymbritzeradeel, Bevelhebber.

 

 

Wapenschild: In zilver een keper van rood, vergezeld van drie klaverbladen van groen.
Wapenvoerder: Jacob de Gryze, mogelijk dezelfde of de vader van Jacob de Gryze, Ridder, Heer van Watervliet, Baljuw vann het Vrye van Sluis, commissaris generaal van de vivres van de Staat, agent in Engeland.

 

 

Wapenschild: In zilver twee schuingekruiste sluetels van rood, vergezeld van 4 duiven van blauw.
Gedurende de tweede belegering van de sleutelstad in 1574 stond Van Duyvenbode, ondanks de hongersnood, in het belang van zijn medeburgers, acht zijner duiven af, om deze dienst te laten doen als postduiven. Stoutmoedige manne brachten deze dieren buiten de stad. Juist toen de nood in de belegerde veste ten top was gestegen, kwamen de duiven terug met hoopvolle berichten van Boisot en de Prins van Oranje.
De perkamenten briefjes worden thans nog in het stedelijk museum bewaard. Als beloning voor zijn tijdens het beleg verkreeg de organist de naam Van Duyvenbode en het boven beschreven geslachtwapen. Hij woonde op het rapenburg te Leiden, waar het in de gevel aangebrachte wapen thans nog te zien is en kort na zijn begrafenis in 1606 in de Pieterskerk, werd tegen een pilaar zijn wapenbord aangebracht met het volgende randschrift: "Door Godt ghewrocht, hebben de duyven die brieven binnen Leyden ghebrocht. Willem Corneelissen van Duyvenboden".
Wapenvoerder: Willem Cornelisz van Duyenbode, Organist en vaandrig bij de Schutterij te Leiden.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In rood drie halmen van goud, naast elkaar geplaatst; II In zilver een korenschoof van groen.
Wapenvoerder: Dirk Jansz. Loncq, geb. Gouda --, overl. 1605. Schepen en Burgemeester van Gouda, lid van de Landraad te Delft.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker