WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

37

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een ankerkruis van zilver, in de rechterbovenhoek vergezeld van een kapel van goud, gekruist en gedekt van hetzelfde en verlicht van rood.
Wapenvoerder: Gerlach van der Capellen, geb. Zutphen 1543, overl. Arnhem 1625. Heer van Rijsselt en de Boedelhoff, Heer van Swavinck, kanselier van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen.

 

 

Wapenschild: In zilver een balk van rood.
Wapenvoerder: Johan Taets van Amerongen, geb. --, overl. 1578. Heer van Groenewoude, Heemraad van de Lekdijk-Bovendams, schepen, raad en burgemeester van Utrecht.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: 1 doorsneden van goud en zwart, het goud beladen met een uitkomende leeuw van rood en gedwarsbalkt van zilver, beladen met drie rozen van rood, gaande over de deellijn (Van Deventer); 2 Gedwarsbalkt van zilver en zwart van 6 stukken en een schildhoek van blauw, beladen met een molenijzer van goud (Van Gerwen).
Wapenvoerder: Gerard Prouninck gezegd van Deventer, geb. 's Hertogenbosch, overl. 1610. Heer van Nieuw-Herlaer (1569) en van Krimpen aan de Ysel, schepen van 's hertogenbosch (1578), thesaurier van de Provincien (1581) en tweede burgemeester van Utrecht (1586), calvinistisch theoloog.
Zijn uit Deventer afkomstig geslacht heette wellicht oorspronkelijk "Bruyninx".

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 doorsneden van goud en zwart en over alles heen een St. Andreaskruis geschakeerd van rood en zilver (Van der Dussen); 2 In rood een gaande dog met een halsband van zilver; 3 In zwart drie kepers van goud, van boven vergezeld van twee ruiten van hetzelfde; 4 In zilver twee beurtelings gekantelde dwarsbalken van zwart (Van Kyfhoek).
Wapenvoerder: Bruno van der Dussen, geb. --, overl. 1589. Evenals zijn vader en zijn vier broers burgemeester van Delft.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; 2 en 3 In zilver een wassenaar van rood.
Wapenvoerder: Cornelis van Nieustad (Cornelius Neostadius), geb. Brielle 1549, overl. 's gravenhage 1606. Heer van Sevenhoven, Coppel, enz. Na 1580 advocaat fiscaal van het Hof van Holland, later raadsheer in de Hoge Raad.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In zilver drie naar rechts gewende hertekoppen van rood met horens van goud; II In rood een roos van zilver, genopt en gepunt van goud.
Wapenvoerder: Hendrik Laurensz Spieghel, geb. Amsterdam 1549, overl. Alkmaar 1612. Evenals zijn vader koopman en broer van Jan Spieghel, schepen van Amsterdam. Zijn zuster Maria Laurensd stichtte met Aeltgen Fopse het Amsterdams Maagdenhuis. Zelf weigerde hij elk openbaar ambt rn was humanistisch wijsgeer, dichter en taalkundige. De familie bezat het landgoed "Meerhuizen" aan de Amstel.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: 1 In zwart een dwarsbalk van goud, beladen met een boomstronk van het veld en vergezeld van boven en van onderen van een schuinbalk van goud; 2 In zilver een halve adelaar van zwart, gebekt en genageld van rood, komende uit de deellijn.
Wapenvoerder: Adriaan Reiniersz Kromhout, geb. Amsterdam begin 16e eeuw, overl. Amsterdam ca 1579. Burgemeester van Medemblik (1575), raad en burgemeester van Amsterdam (1578).

 

 

Wapenschild: In blauw een duif met opgeheven vlucht van zilver.
Wapenvoerder: Martin Jansz Coster, geb. Amsterdam ca 1510, overl. Amsterdam 1592. Medicus en ontleedkundige (lijfarts van Koning Frederik II van Denemarken), burgemeester van Amsterdam.

 

 

Wapenschild: In goud een boom van groen, omwonden door een zilveren lint, dragende de woorden "Fructum Dabit in Tempore suo" in letters van zwart.
De afbeelding op de HAGzegel is niet juist; op de oude wapenborden slingert het lint zich om de gehele boom.
Wapenvoerder: Pieter Cornelisz Boom, geb. uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht, overl. 1608. Raad en burgemeester van Amsterdam, Kolonel van de burgerij en lid van het College van gecommitteerde raden van Holland.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker