WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

16

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van zwart, beladen met drie malies van het veld, geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Wapenvoerder: Sir Dudley Carleton
, geb. Brightwell 1573, overl. Londen 1632, burggraaf van Dorchester, Engels diplomaat en ambassadeur te 's Gravenhage (1621 - 1621).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I in blauw een adelaar van zilver, in de bek een olijftak van groen; II Doorsneden: a In blauw een kievit van zilver, b gedwarsbalkt van rood en vair.
Dit wapen voerde hij na zijn verheffing in de Zweedse adelstand (1616).
Wapenvoerder: Dirk Jacobsz. Bas, gezant naar Denemarken (1610) voor het bewerken van de vrede tussen Zweden en Rusland, waar hij met de Zweedse ridderlijke waardigheid werd bekleed. In 1622 was hij gezant naat Engeland en gecommitteerde van de Staten Generaal bij het beleg van 's hertogenbosch (1629).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In rood drie weerhaken van goud (Van den Boetzelaer); II en III In goud een leeuw van rood, gewapend en getongd van blauw, overtopt met een barensteel van hetzelfde (Langerak).
Wapenvoerder: Gideon van den Boetzelaer, Heer van Langerak, Willige-Langerak, Half-Nieuwpoort en Carnisse. Hij was kastelein of gouverneur van Loevesteyn en Woudrichem (ca 1600), Baron van het Heilige Romeinse Rijk (1612), Staats gezant te Parijs (1614).

Zie ook Familiewapens in de Nederlanden - Van den Boetzelaer

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw een griffioen van goud; II In blauw een dwarsbalk van zilver, beladen met een roos van rood, erboven en eronder vergezeld van een schuinbalk van drie aanstotende blokken van zilver.
Wapenvoerder: Albert Joachimi, geb. Goes 1560, overl 1654, Heer van Oostende, Vinninge en Hoedekenskerke, secretaris en daarna pensionaris van Goes, lid van de Zeeuwse deputatie in de Staten Generaal, gezant naar Engeland, Zweden, Moscovia (Rusland) en Duitsland, "Ordinaris ambassadeur" van de Staten te Londen (1625).

 

 

Wapenschild: In blauw een schuinbalk van goud.
Wapenvoerder: Jacques de Malderé (Malleré), geb. --, overl. Middelburg 1617, Vlaams edelman, stalmeester van Prins Willem I, baljuw van Vere en vertegenwoordiger van de " Eerste Edele in Zeeland", vertrouwde van Prins Maurits en lid van het gezantschap naar Parijs (1610).

 

 

Wapenschild: Gekeperd van goud en rood, van twaalf stukken, in het schildhoofd een barensteel, geschakeerd van zilver en blauw.
Wapenvoerder: Albrecht van Egmond van Merestein, één der bevelhebbers op de vloot van de watergeuzen, later rijkscommissaris.

 

 

Wapenschild: In rood een schuinbalk van zilver.
Wapenvoerder: Andries de Roy
, ingenieur en vestingbouwkundige in het leger van Prins Maurits. Gesneuveld bij het beleg van Grave in 1602.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In blauw, bezaaid met lelies van goud, een burcht van zilver, gemetseld van zwart (De la Tour); II In goud drie koeken van rood (Bourlogne); III Geschuinbalkt van goud en rood (Turenne); IV In goud een kasteel met drie torens van rood, verlicht, gemetseld en met een valdeur van zwart, de middelste toren hoger dan de beide anderen en begeleid van twee strijdbijlen van blauw (Aphier); over alles heen een gedeeld hartschild: a In goud een kerkbanier van rood met franje van groen (Auvergne), b In rood een dwarsbalk van zilver (bouillon).
Wapenvoerder: Henri de la Tour-d' Auvergne, Hertog van Bouillin, geb. 1555, overl. 1623, Hugenootse Maarschalk van Frankrijk. Oorspronkelijk Vicomte (burggraaf) van Turenne, huwde hij in 1591 Charlotte De la Marck, erfgename van het Hertogdom Bouillon, enz. Na haar dood erfde hij alle goederen en hertrouwde met Elizabeth van Nassau, dochter van Prins Willem I en Charlotte de Bourbon, een halfzuster dus van Prins Maurits. Hij was het hoofd van de Franse Calvinisten.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In zwart een gekroonde Harpy van goud, in elk der hoeken vergezeld van een ster (6) van hetzelfde (Oost-Friesland); II In goud een beer van zwart met een halsband van het veld (de Heerlijkheid Essen); III In blauw twee schuingekruiste gesels van goud (de Heerlijkheid Witmund); IV In blauw een dubbelstaartige leeuw van zilver, om de de hals een omgekeerde gouden kroon (de Heerlijkheid Jeveren, waarop de vorsten van Oost-Friesland aanspraak maakten).
Hier het wapen zoals door Oost-Friesland gevoerd wordt.
Wapenvoerder: Graaf Enno III van Oost-Friesland, Graaf van Rietberg, enz. , geb. 1563, overl 1625.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker