WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

15

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood een ram van zilver, de hoorns en hoeven van goud.
Wapenvoerder: Philips Ram, geb. Utrecht 1585, overl 1632, raad en ontvanger van de generale middelen 's Lands van Utrecht en rentmeester van de Abdij van Oostbroek.

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van goud en blauw, de gouden balken beladen met St. Andrieskruisjes (4-3-2).
Wapenvoerder: Reynier van Persijn, geb. Amsterdam 1592, overl 's Gravenhage 1639, Heer van Couwenhoven en Berkhey, stadhouder van de lenen van Wassenaar (1615), raad-ordinaris in het Hof van Holland (1620) hoofddingeland van Rijnland.

 

 

Wapenschild: In zwart een keper van goud, vergezeld van drie schelpen van zilver en een schildzoom van blauw beladen met drie naar het schildhart gerichte lelies van goud en van boven een paaltje van goud overladen met een roos van rood.
Het zwarte veld met de keper en de schelpen was zijn familieblazoen. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk werd hij door Koning Lodewijk XIII in 1610 in de adelstand verheven, en werd zijn wapen met de leliezoom vermeerderd.
Jacobus I van Engeland benoemde hen tot "eques auratus", hetgeen zijn wapen met een paaltje met roosje belade.
Wapenvoerder: Johan Huyssen, geb. 1566, overl Middelburg 1634, Heer van Kattendijke, Soutelande, Warendijk, Goidschalxoort en Munterhoek. Eerst pensionaris of c=secretaris van Goes en daarna gecommitteerde raad van Zeeland. In 1599 ging hij met Cornelis Aerssen als ambassadeur naar Frankrijk en in 1616 met zijn zwager Albert Joachimi naar Engeland.

 

 

Wapenschild: In rood negen aanstotende en aaneengesloten ruiten van zilver.
Wapenvoerder: Aernout Druyvesteyn, geb. Haarlem 1577, overl Haarlem 1627, schepen, burgemeester (1619), kerk- en weesmeester van te Haarlem.

 

 

Wapenschild: In zilver vijf schuinbalken van rood.
Wapenvoerder: Reynier (Reynhart) van Aseweyn (Aeswijn), geb. 1544, begr. Neerlangbroek 1620, Heer van Brakel, Wijnbergen, Kemenade enz., lid van de Utrechtse ridderschap, lid en ontvanger-generaal van het College van de Nadere Unie (1579). Verder eerste burgemeester van Utrecht, lid van de Staten Generaal namens Utrecht, lid van de Raad van State (1585) en van de Kamer van Financien van Leicester.

 

 

Wapenschild: In zilver drie schuinbalken van zwart.
Wapenvoerder: Hendrik van Helsdingen, geb. --, overl Amsterdam --, raad, schepen en burgemeester van Utrecht (1610).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, uitgaande van de deellijn; II In zilver drie klaverbladen van groen.
Wapenvoerder: Dirk Canter, geb. Utrecht 1545, overl Leeuwarden 1617, schepen en burgemeester van Utrecht.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In zwart drie ramskoppen van zilver, gehoornd van goud (De Glarges); II en III gedwarsbalkt van zilver en blauw twaalf stukken (Montigny).
Wapenvoerder: Gilles de Glarges, geb. --, overl. --, Heer van Ellemens of Eslems in Henegouwen, advocaat te 's Gravenhage, daarna pensionaris van Haarlem (1619 - 1637) en curator van de Leidse Hogeschool (1627 - 1636).

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In blauw een haan, aan iedere zijde en van onderen vergezeld van een ster (6), alles van goud; II In goud zes schuingekruiste latten van zwart.
Wapenvoerder: Johan de Haan, geb.Delft --, overl op het slot Tenningen in Holstein 1624, advocaat te 's Gravenhage, daarna te Amsterdam, waar hij tevens secretaris van de admiraliteit was (1599), pensionaris te Haarlem (1600 - 1618), geheime raad van de Hertog van Holstein.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker