WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

17

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud een dwarsbalk van zwart, vergezeld van drie ruiten van rood (2-1).
Wapenvoerder: Harmen Gijsbrechtsz. van de Poll, geb Amsterdam 1559, overl Amsterdam 1645, houtkoper te Amsterdam, raad, commissaris en schepen van de stad, pensionaris en weesmeester, stichter van het Atheneum illustre.

 

 

Wapenschild: In zwart een schuinbalk van zilver, beladen met drie jachthoorns van het veld.Wapenvoerder: Hendrik Cornelisz. de Keyser, geb Utrecht 1565, overl Amsterdam 1621, beeldhouwer en bouwmeester, "stadssteenhouwer en beeldsnijder" van Amsterdam.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I gedeeld, a In goud beurtelings een gekantelde dwarsbalk van rood, b in rood een korenschoof van goud; II In goud drie raven van zwart.
Wapenvoerder: Willem Jacobsz. Delff, geb Delft 1580, overl Delft 1638, graveur. Schoonzoon van Michiel Van Miereveldt.

 

 

Wapenschild: In blauw drie sterren van zilver.
Wapenvoerder: Paulus Moreelse, geb. Utrecht 1571, overl. Utrecht 1638, portretschilder en bouwkundige te Utrecht, raad, schepen, kamerheer en thesaurier van deze stad.

 

 

Wapenschild: In zilver bezaaid met blokken van zwart, een leeuw van hetzelfde, getongd van rood, genageld en gekroond van goud.
Wapenvoerder: Johannes van Waesberge, geb. Antwerpen --, overl. Rotterdam 1626, boekdrukker en boekverkoper, eerst te Antwerpen en daarna te Rotterdam. Dukker van "Admiraliteit op de Maze".

 

 

Wapenschild: In blauw een kruis van goud, vergezeld in het eerste en vierde kwartier van een leeuw van hetzelfde, in het tweede en derde kwartier van drie lelies van zilver (2-1).
Wapenvoerder: Lodewijk Elsevier, geb. Leuven ca 1540, overl. Leiden 1617, boekbinder en boekhandelaar te Leiden, pedel van de Leidse Hogeschool (1586).

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker