WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

18

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood een hartschild van goud, vergezeld van drie lelies van zilver, twee van boven en één van onderen, de voeten naar het hartschild gericht.
Wapenvoerder: Adolph van de Waal, geb. ---, overl. 1537, Heer van Moersbergen, libertijns lid van de Utrechtse ridderschap, vriend van
Van Oldenbarnevelt.

 

 

Wapenschild: In blauw drie eikels van goud, de steeltjes naar onderen gericht en een schildhoofd van hetzelfde, beladen met drie burchten van het veld.
Wapenvoerder: Jacobus Trigland, geb. Vianen 1583, overl. Leiden 1654, contra remontrans predikant te Stolwijk (1607), te Amsterdam (1610), hoogleraar en predikant te Leiden (1634 - 1637), lid van de Dortse synode.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver 3 eikels van rood, gestengeld van groen, de steeltjes naar onderen; 2 en 3 in blauw een zwaan van zilver met een ring om de hals.
Wapenvoerder: Gerrit Jacob Witsen, geb. --, overl 1626, voornaam korenkoper en handelaar op de Oostzee te Amsterdam, bewindhebber van de VOC (1614), schepen (1585) en Burgemeester (1609), regent van het gasthuis (1592), Leider van de partij van de zgn 'harde Calvinisten' of 'Oude Geuzen' .

 

 

Wapenschild: In goud drie vogels van zwart.
Wapenvoerder: Eeuwoud Teellinck, geb. Zierikzee 1573, overl. Zierikzee 1629, burgemeester van Zierikzee (1599 en 1603), ontvanger-generaal van Zeeland (1603) en ouderling van de Hervormde gemeente te Middelburg (1607). Hij gaf vredelievende geschriften op kerkelijk gebied uit onder de schuilnaam "Ireneus Philatus".

 

 

Wapenschild: In goud een lage keper van zwart, vergezeld van drie vijfbladerige rozen van zwart, geknopt van goud, 2 en 1.
Wapenvoerder: Hendrik van der Putten
(Erycius Puteanus), geb. Venlo 4 november 1574, overl. Leuven 17 september 1646, doctor in de rechten en Latijns schrijver, hoogleraar in de welsprekendheid aan de universiteit te Milaan, geschiedschrijver van Koning Philips IV van Spanje, hoogleraar te Leuven (1606), lid van de Raad van State en gouverneur van de citadel van Leuven. Hij was een vriend van
Paus Urbanus VIII.

Puteanus-kl
Portret van Eerryk de Putte (Erycius Puteanus) Anthony van Dyck

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van rood, beladen met drie sterren van goud.
Wapenvoerder: Adriaan van Mathenesse
, geb. --, overl. 1621, Heer van Mathenesse, Riviere en Opmeer, lid van de ridderschap van Holland, hoogheemraad van Schieland, curator van de Leidse Hogeschool, Remonstrants letterkundige.

 

 

Wapenvoerder: Benjamin Aubery, geb. --, overl. Maurier 1636, Heer van Maurier, Frans gezant.
Wapenschild: In rood een wassenaar van goud, vergezeld van drie klaverbladen van zilver.

 

 

Wapenschild: In rood een keper van goud, vergezeld van drie penningen van zilver en beladen met vijf koeken van blauw.
Wapenvoerder: Paulus Buys, geb. Zwolle --, overl. Leiden 1617, licentiaat in de rechten, burgemeester van Zwolle, hoogleraar te Franeker (1610). In september 1617 benoemd tot hoogleraar te Leiden doch stierf in dezelfde maand.

 

 

Wapen: In goud drie adelaars van zwart.
Wapenvoerder: Roelof van Echten, geb. 1592, overl. 1643, Heer van Echten en Echtens Hoogeveen vanaf het ontstaan van de heerlijkheid tot zijn dood, in de jaren 1626-1643, geleerde en oeconoom, lid van de ridderschap en gedeputeerde van het Landschap Drenthe, drost van Coevorden, politiek commissaris van de Dortse synode. Hij liet de Hoogeveense vaart graven.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker