WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

14

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een lelie van zilver.
Wapenvoerder: Scato Gockinga, geb. Groningen 1566, overl Groningen 1641, doctor in de rechten te Cambridge, secretaris van de gedeputeerde Staten van Stad en Lande, lid van de raad en syndicus van de Ommelanden (1602), curator van de Groningse hogeschool vanwege de Ommelanden.

 

 

Wapenschild: In blauw twee afgewende zalmen van goud.
Wapenvoerder: Anselmus Beerntsz., geb. --, overl Utrecht 1640, advocaat aan het Hof van Utrecht, schepen (1608) en pensionaris (1610) te Utrecht.

 

 

Wapenschild: In rood de poot van een griffioen van goud met de klauw naar beneden.
Wapenvoerder: Jacob Schotte (Scotte), geb. Middelburg 1586, overl Middelburg 1641, schepen en burgemeester van Middelburg (1615), bewindhebber van de Oost Indische Compagnie (1617).

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van goud en zwart van acht stukken, over alles heen een St. Andrieskuis, geschakeerd van zilver en rood.
Wapenvoerder: Adriaan Ploos van Amstel, geb. --, overl 1639, Heer van Oudegein en Tienhoven, kanunnik bij de Dom, raadslid in het hof van Utrecht, afgevaardigde bij de Staten Generaal (1618), thesaurier van de Dom (1628), preesident van de Staten van Utrecht (1636), proost van St. Marie.

Wie is wie?

 

 

Wapenschild: In blauw een lelie van goud, vergezeld van drie sterren (6) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Adriaan van Manmaker, baljuw van Middelburg, daarna thesaurier generaal van Zeeland, vertegenwoordiger van de Eerste Edelen van Zeeland in de rekenkamer, in de vergadering van de staten en in het college van de gecommitteerde raden van Zeeland.

 

 

Wapenschild: In goud drie ganzen van zwart, de koppen en halzen naar beneden gericht.
Wapenvoerder: Anthonis Duyck, geb. Hoorn ca 1565, overl 's Gravenhage 1629, advocaat fiscaal van de Raad van State (1589), griffier van het Hof van Holland, daarna raadsheer in de Hoge Raad, raadspensionaris van Holland (1621).

 

 

Wapenschild: In zilver zeven merletten van rood, zoomsgewijze geplaatst en een schildhoek van hetzelfde.
Wapenvoerder: Hugo Muys van Holy, geb. Dordrecht --, overl Dordrecht 1626, schout en later burgemeester van Dordrecht, baljuw en dijkgraaf van het Land van Strijen, gecommitteerde van de Staten Generaal en de Staten van Holland, lid van de Raad van State.

 

 

Wapenschild: In goud een kookpot van zwart.
Wapenvoerder: Hendrik Pots, geb. --, overl 1622, griffier bij het Hof van Holland, procureur van de Hoge Raad en de Raad van Brabant.

 

 

Wapenschild: In zwart een St. Andrieskruis van zilver, vergezeld van boven van een spoorrad van goud en verder van drie roskammen van zilver.
Wapenvoerder: Laurens Sylla (Sille), geb. Namen 1572, overl. 's Gravenhage 1637, rechtsgeleerde, schepen en burgemeester van Arnhem (1614), fiscaal van de Generaliteit en van de Hoge Krijgsraad.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker