WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

13

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver drie meerbladen van groen.
Wapenvoerder: Pieter van der Meer, geb. Delft 1534, overl Delft 1616, raadsheer in het Hof van Holland (1573), pensionaris van Delft (1596).

 

 

Wapenschild: In zilver drie stormvogels van zwart, gebekt en gepoot van rood en een hartschild van rood, beladen met negen ruiten van goud (4-3-2)
Wapenvoerder: Ewoud Storm van 's Gravesande
, advocaat voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland.

 

 

Wapenschild: In goud drie groene bomen naast elkaar op een grasgrond (volgens Genealogisch-Heraldische bladen (1908).
In goud een linkerarm, geharnast van blauw, omboord van goud en komende van links, in de hand een paalsgewijze geplaatste naar onderen gerichte dolk van natuurlijke kleur op een omgewende schildpad van natuurlijke kleur, lopend op een grond van groen, de punt van het lemmet raakt de schedel van de schildpad (volgens J.B.Rietstap "Amorial-General").
Wapenvoerder: Symon van Veen, Heer van Hoogeveen en Drakensteyn, stadsadvocaat te Leiden (1590), advocaat-fiscaal (1595), lid van de Raad van Holland (1596), lid van de Hoge Raad (1607).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In zilver een leeuw van rood; II en III In goud drie eikels van groen; over alles heen een schild, Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn, II van zilver.
Wapenvoerder: Ernst van Harinxma thoe Slooten, raadsheer (1597) en voorzitter van het Hof van Friesland (1620).

 

 

383-1

Wapenschild: Gevierendeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, uitkomende van de deellijn; II en III in blauw een klaverblad van goud aan een stronkje van hetzelfde, geplaatst in de richting van een linkerschuinbalk; IV In goud een leeuw van rood.
(Op het zegel is in het vierde kwartier foutief ook een halve adelaar geplaatst)
Wapenvoerder: Rienck van Burmania, geb. ca 1560, overl. 1645, monsterheer van Friesland, lid van de Staten van Friesland, Grietman van Ferwerderadeel (1614), lid van de Staten Generaal (1622) en curator van de friese hogeschool.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV in rood een kruis van zilver, vergezeld van zestien merletten van hetzelfde (het oude Kennemer geslacht "Haerlem"); II en III in rood een stappend paard van zilver (Van Assendelft).
Wapenvoerder: Cornelis van Assendelft, geb. 1540, overl. op Assumburg 1600, Heer van Assendelft, Assumburg, enz. Lid van de Hollandse ridderschap.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: a In goud een leeuw van rood; b In rood drie naast elkaar geplaatste lelies van zilver; over alles heen een dwarsbalk van blauw, beladen met drie bomen van groen.
Wapenvoerder: Michael van Middelhoven, geb. te Dordrecht 1562, overl. te Leiden 1638, contra-remonstrants predikant te Rotterdam, daarna te Voorschoten. Hij had zeven zonen die allen predikant werden.

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van zwart, beladen met drie aanstotende ruiten van goud, die de randen van de balk raken.
Wapenvoerder: Henrick van Essen, geb. uit een aanzienlijk Gelders geslacht 1579, overl 1643, lid van de ridderschap van de Veluwe (1604), lid van het Hof van Gelderland en curator van de hogeschool te Harderwijk (1616). Afgevaardigde van de Dortse Synode, gedeputeerde van de generaliteit "rigter van Arnhem in de Veluwezoom" (1624), lid van de Raad van State (1633).

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van blauw, beladen met drie schelpen van goud, geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Wapenvoerder: Daniel de Hertaing, geb. --, overl 1625, begr. In de kapel te Heemskerk, Heer van Marquette, zoon van een Henegouwse edelman, bevelhebber van Bergen op Zoom (1584) en later Luitenant-Generaal der Cavalerie. Door aankoop kwam hij in het bezit van de heerlijkheid "Heemskerk", die hij met toestemming van de Staten van Holland, naar de Henegouwse heerlijkheid "Marquette" noemde.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker