WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

12

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver een geplante boom van natuurlijke kleur, links vergezeld van een vogel van zwart met opgeheven vlucht.
Wapenvoerder: Michel de Maurissens, geb. Lokeren 1563, overl Brussel 1652, heraut en wapenkoning onder de Aartshertogen Albrecht en Isabella.

 

 

Wapenschild: In zilver een kruis van rood (Genua), over alles heen een hartschild van zilver, beladen met drie kepers van rood (Duplessis).
Wapenvoerder: Jean Armand Duplessis, Hertog van Richelieu, geb. Parijs 1585, overl. 1642, bosschop van Luçon (al voor 1606), kardinaal (1622) en later eerste minister van Frankrijk, opperbevelhebber van het leger en vloot.

 

 

Wapenschild: In zilver een keper van zwart, beladen met twee zwepen van goud en vergezeld van drie jachthoorns van zwart, gesnoerd, gemond en beslagen van goud; een schildhoofd van rood, beladen met een gaande aanziende leeuw van goud; de top van de keper belegd met het onderscheidingsteken van de Engelse Baronets, een schildje van zilver, beladen met een linkerhand van rood.
Wapenvoerder: Willem Boreel, Baron van Vreendijk en Vreenhove, Heer van Duynbeke, Westhoven, Steeland en Perenboom, geb. Middelburg 1591, overl Parijs 1668, advocaat van de Oost Indische Compagnie, pensionaris van Amsterdam (1627), afgezant naar Engeland, Bremen, Zweden en Denemarken, ambassadeur te Parijs (1649). In 1618-19 door Koning Jacob I van Engeland tot ridder geslagen. In 1653 door de gevluchte Koning Karel II tot Baron en Pair van Engeland benoemd.

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van rood en een uitgestupte schildrand van hetzelfde.
Wapenvoerder: Arnold van Randwyck
, geb. Wezel 1574, overl 's-Gravenhage 1641, geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen (1600), ambtsjonker van Over-Betuwe, lid van de Raad van State (1616), "doctor in arbitus" te Cambridge.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In blauw een geknotte paal,ondersteund door een dwarsbalk en vergezeld van drie sterren (6), alles van goud (Pauw); II en III In goud zeven merletten van rood, zoomsgewijs geplaatst en een vrijkwartier van hetzelfde (de Heerlijkheid Heemstede); over alles heen een hartschild van blauw met een lelie van goud.
Wapenvoerder: Adriaen Pauw, ridder, Heer van Heemstede, Bennebroek, Nieuwekerk, enz. Hij was koopman en pensionaris van Amsterdam, bevelhebber van de Oost Indische Compagnie (1618), presideerde in de Raad en was rekenmeester van de Domeinen van Holland en West-Friesland (1636), Raadspensionaris en Grootzegelbewaarder van Holland en West-Friesland. Meermalen gezant aan buitenlandse hoven.

 

 

Wapenschild: Eenmaal gedeeld en Tweemaal doorsneden, zodat zes kwartieren ontstaan: I en VI In blauw een geknotte paal,ondersteund door een dwarsbalk en vergezeld van drie sterren (6), alles van goud (Pauw); II In goud zeven merletten van rood, zoomsgewijs geplaatst en een vrijkwartier van hetzelfde (de Heerlijkheid Heemstede); III Een omziende arend van zwart, vliegend boven water (de Heerlijkheid Hoogersmilde); IV In rood een rietschoof van goud, er overheen een golvende dwarsbalk van hetzelfde (de Heerlijkheid Rietwijk); V In zilver een golvende dwarsbalk van blauw, vergezeld van drie zwemmende vissen van rood (2-1) (de Heerlijkheid Nieuwerkerk); op elk van de snijpunten van de deellijnen een schildje, het bovenste van blauw, beladen met drie lelies van goud, het onderste van goud, beladen met een roos van rood.
Wapenvoerder: Adriaen Pauw, voerde in het laatst van zijn leven het bovengenoemde wapenschild.

 

 

Wapenschild: In zwart een dwarsbalk van zilver, beladen met drie rozen van rood, vergezeld van drie wassenaars (2-1) van zilver.
Wapenvoerder: Pieter Pietersz. van Regenmorter, schepen van Dordrecht (1672).

 

 

Wapenschild: Eenmaal gedeeld en Tweemaal doorsneden, waardoor zes kwartieren ontstaan; I (Graaf van Nassau); II (Graaf van Catzenelnbogen); III (Graaf van Vianden); IV (Graaf van Dietz); V In zilver een gaand hert van rood (Graafschap Spielberg); VI In zilver een dwarsbalk van zwart waaruit twee liesbossen van groen oprijzen (Baronie Liesveld).
Wapenvoerder: Ernst Casimir, Graaf van Nassau-Dietz, geb. op "dillenburg" 1573, gesneuveld voor Roermond 1632, bevelhebber onder Prins Maurits, o.a. bij Nieuwpoort, Gouverneur van Rijnberk (1605), Veldmaarschalk en Luitenant-Gouverneur van gelderland (1607), Luitenant-Gouverneur van Utrecht (1610), Stadhouder van Friesland (1620), Groningen en Drenthe (1625).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In rood twee gaande en aanziende leeuwen van goud (Brunswijk); II In goud, bezaaid met harten van rood, een leeuw van blauw, getongd van rood (Lünenburg); III In zilver een adelaar van blauw (Diepholt); IV geschakeerd van zilver en rood (Hohnstein).
Wapenvoerder: Sophia Hedwig, Hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel, geb. --, overl Arnhem 1642, gemalin van
Ernst Casimir, Graaf van Massau-Dietz.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker