19

1918

Rinske POSTHUMUS
geb
Schiermonnikoog 17.07.1865
overl Nieuw Helvoet 25.01.1953
tr Den Helder 20.06.1888
Luitjen FEENSTRA
geb Tjerkgaast 24.07.1865
ber majoor ziekenverpleger bij de Marine
overl Nieuw Helvoet 03.03.1947
berg Hellevoetsluis 07.03.1947


1941

Geboorteakte Rinske Posthumus

bron:

BS Schiermonnikoog 1865 Nr. 8

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den achttiende dag der maand Julij, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schiermonnikoog, Provincie Friesland, gecompareerd: Pieter Hendriks Posthumus, oud zestig jaren, van beroep grofsmid, wonende te Schiermonnikoog, welke ons verklaarde dat op den zeventiende julij des middags ten één ure te Schiermonnikoog een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Jacoba Jans Godschalk, zonder beroep, wonende te Schiermonnikoog, zijne echtgenote aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Rinske.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aun Sijtzes Reiding, oud zevenenvijftig jaren, Wijks ontvanger, wonende te Schiermonnikoog en Jan Frans Leens, oud zestig jaren, Gemeente Bode, wonende te Schiermonnikoog, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, de comparant en getuigen is geteekend.

Copy origineel

 

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief
- Genlias  

Voor reacties
Walter Andreas Groen